ปฏิกิริยาเร่งเคมีเกี่ยวกับผิวและปิโตรเคมี (Catalysis Surface Chemistry and Petrochemical)

ปฏิกิริยาเร่งเคมีเกี่ยวกับผิวและปิโตรเคมี (Catalysis Surface Chemistry and Petrochemical)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ. ดร.วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์
ผู้แปล :
ISBN : 974-443-027-3
จำนวนหน้า : 152 หน้า
ราคา : 150 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2547

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเฮเทอโรจีเนียส การดูดซับทางเคมีและทางกายภาพ พลังงานศักย์ของการดูดซับ การดูดซับแบบแลงเมียร์และแบบบีอีที การดูดซับก๊าซพื้นฐานบนโลหะชนิดต่าง ๆ จลนศาสตร์ของการดูดซับทางเคมี กลไกการเกิดปฏิกิริยาบนตัวเร่งปฏิกิริยา กระบวนการทางปิโตรเลียมและปิโตรเคมี หลักและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการแครกกิง และรีฟอร์มมิง การประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเฮเทอโรจีเนียส การดูดซับทางเคมีและทางกายภาพ พลังงานศักย์ของการดูดซับ การดูดซับแบบแลงเมียร์และแบบบีอีที การดูดซับก๊าซพื้นฐานบนโลหะชนิดต่าง ๆ จลนศาสตร์ของการดูดซับทางเคมี กลไกการเกิดปฏิกิริยาบนตัวเร่งปฏิกิริยา กระบวนการทางปิโตรเลียมและปิโตรเคมี หลักและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการแครกกิง และรีฟอร์มมิง การประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

เหมาะสำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับตัวเร่งปฏิกิกริยาเคมีเกี่ยวกับผิว ปิโตรเคมี และเคมีฟิสิกัล


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book