ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร เล่ม 2 : การเขียนและการพูดเพื่อนำเสนองาน (English for Engineers : Writing and Oral Presentations)

ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร เล่ม 2 : การเขียนและการพูดเพื่อนำเสนองาน (English for Engineers : Writing and Oral Presentations)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
ผู้แปล :
ISBN : 974-832-677-2
จำนวนหน้า : 296 หน้า
ราคา : 180 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2543

คำแนะนำ

เนื้อหาในหนังสือจะให้ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับวิศวกร สถาปนิก อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื้อหาในหนังสือจะให้ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับวิศวกร สถาปนิก อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เกี่ยวกับ
1. วิธีการเขียนเอกสารต่าง ๆ เช่น บทคัดย่อ บันทึกข้อความ จดหมายติดต่องาน หนังสือรับรอง แฟ้มสะสมผลงาน รายงาน โครงการ (ทั้งสำหรับหน่วยงานเอกชนและราชการ)
2. วิธีพูดเพื่อนำเสนองาน 
3. วิธีพูดในฐานะพิธีกรและวิทยากร โดยรวบรวมเป็นพิเศษในรูปแบบและคำศัพท์สำหรับงานวิศวกรรม
พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดเรียนเร็วด้วยตนเอง


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book