สมการเชิงอนุพันธ์สำหรับวิศวกร (Differential for Engineerings)

สมการเชิงอนุพันธ์สำหรับวิศวกร (Differential for Engineerings)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : สุวัฒน์ รอดผล
ผู้แปล :
ISBN : 974-9569-35-0
จำนวนหน้า : 580 หน้า
ราคา : 330 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2546

คำแนะนำ

กล่าวถึงพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมการเชิงอนุพันธ์ รวมถึงวิธีการประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรม


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

สมการเชิงอนุพันธ์ เป็นวิชาที่ใช้กันมากในการพิสูจน์และวิเคราะห์กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรม เพื่อให้เข้าใจหลักการพื้นฐานของวิชาทางด้านวิศวกรรมมากขึ้น  

โดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย พื้นฐานของสมการเชิงอนุพันธ์ ประวัติ ชนิด อันดับและดีกรีของสมการเชิงอนุพันธ์ วิธีการหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงฟังก์ชันพิเศษต่าง ๆ เช่น ฟังก์ชันเบสเซล ฟังก์ชันเลอจองด์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสอดแทรกวิธีการประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรมด้วย เช่น การประยุกต์ใช้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของวัตถุ การเคลื่อนที่ของลูกตุ้ม การเคลื่อนที่ระบบมวลสปริง เป็นต้น โดยผู้ที่ศึกษาจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านแคลคูลัสมาก่อน

เหมาะสำหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ และครุศาสตร์-อุตสาหกรรม รวมถึงผู้ที่ต้องการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book