Safety First ปลอดภัยไว้ก่อน

Safety First ปลอดภัยไว้ก่อน

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : วิฑูรย์ สิมะโชคดี
ผู้แปล :
ISBN : 974-832-877-5
จำนวนหน้า : 248 หน้า
ราคา : 160 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2544

คำแนะนำ

เป็นหนังสือที่รวบรวม "บทความกึ่งวิชาการ" เล่มแรกในประเทศไทย ที่บันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับอุบัติภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นจริง และนำมาวิพากษ์สังคมไทยในเรื่อง "จิตสำนึกแห่งความปลอดภัย" และ "วัฒนธรรมแห่งความปลอดภัย"

 


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เป็นหนังสือที่รวบรวม "บทความกึ่งวิชาการ" เล่มแรกในประเทศไทย ที่บันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับอุบัติภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นจริง และนำมาวิพากษ์สังคมไทยในเรื่อง "จิตสำนึกแห่งความปลอดภัย" และ "วัฒนธรรมแห่งความปลอดภัย" ข้อคิดและข้อเสนอของผู้เขียนมุ่งหวังให้ "ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุอันตรายในสังคมไทย" เป็น "วาระแห่งชาติ" ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สังคมไทยเกิด "ความปลอดภัยในการทำงาน" และคนไทยทุกคนมี "คุณภาพชีวิต" ที่ดีขึ้นถ้วนหน้าอย่างแท้จริง 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book