ระบบเบรก ABS ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ระบบเบรก ABS ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : นพดล เวชวิฐาน
ผู้แปล :
ISBN : 974-832-862-7
จำนวนหน้า : 152 หน้า
ราคา : 135 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2543

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอน เรื่อง ระบบเบรก ABS ในระดับ ปวส. และผู้สนใจทั่วไป โดยผู้เขียนได้เลือกใช้ตัวอย่างระบบเบรก ABS ของรถยนต์โตโยต้าเป็นหลัก 


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอน เรื่อง ระบบเบรก ABS ในระดับ ปวส. และผู้สนใจทั่วไป โดยผู้เขียนได้เลือกใช้ตัวอย่างระบบเบรก ABS ของรถยนต์โตโยต้าเป็นหลัก

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรก เป็นเนื้อหาภาคทฤษฎี ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเบรก หลักการของระบบเบรก ส่วนประกอบและตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบเบรก ABS ชนิดและการทำงานของระบบเบรก ABS ตัวอย่างวงจรไฟฟ้าควบคุมระบบเบรก ABS รุ่นต่าง  ๆ และการหาข้อขัดข้องและการตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม ABS และอุปกรณ์ในระบบ

ส่วนที่สอง เป็นใบงานสำหรับฝึกปฏิบัติ ตรวจสอบการทำงานขั้นต้น การตรวจหาข้อขัดข้องของระบบ และการตรวจเช็กความผิดปกติของอุปกรณ์ในระบบควบคุมเบรก ABS ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจริงได้


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book