นิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น

นิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ฐิฑารีย์ ถมยา
ผู้แปล :
ISBN : 974-8329-98-7
จำนวนหน้า : 368 หน้า
ราคา : 220 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2545

คำแนะนำ

ใช้เป็นหนังสือเรียนวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.  


สั่งซื้อหนังสือ    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นหนังสือเรียนวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัส 21000009 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และสามารถนำไปใช้เรียนในวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัส 31000107 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป  

โดยเนื้อหาของหนังสือกล่าวถึงการนำลมอัดมาใช้ประโยชน์ในการควบคุมอุปกรณ์ทำงานเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ สัญลักษณ์ของอุปกรณ์นิวแมติก การควบคุมอุปกรณ์นิวแมติก โครงสร้างของอุปกรณ์ ตัวอย่างของวงจร และคำอธิบายตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างง่าย ๆ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book