180 เกร็ดความรู้กฎหมายก่อสร้าง

180 เกร็ดความรู้กฎหมายก่อสร้าง

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ชนันต์ แดงประไพ และ ทรงกิติ พุ่มชุมพล
ผู้แปล :
ISBN : 974-832-994-5
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ราคา : 160 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2544

คำแนะนำ

รวบรวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายก่อสร้าง ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายก่อสร้างไว้จำนวน 180 ข้อ โดยสรุปใจความสำคัญจากประกาศ ระเบียบ และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พร้อมภาพประกอบ เพื่อให้สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายในเวลาอันสั้น  

ผู้อ่านจะได้ทราบถึง กฎระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานก่อสร้างที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น มีความปลอดภัย ไม่เกิดความเสียหายต่อโครงการอันเป็นผลมาจากการขาดความรู้เรื่องข้อกำหนดทางกฎหมาย

เหมาะสำหรับ

ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน เจ้าของโครงการก่อสร้าง นักศึกษา และผู้สนใจ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง