การออกแบบและจัดพื้นที่สำนักงาน

การออกแบบและจัดพื้นที่สำนักงาน

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ.นภาพรรณ สุทธะพินทุ
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-132-6
จำนวนหน้า : 232 หน้า
ราคา : 190 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2548

คำแนะนำ

ในการออกแบบการจัดพื้นที่ภายในสำนักงานนั้น มีองค์ประกอบมากมายที่ต้องนำมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้สำนักงานมีความสะดวกในการทำงานและน่าอยู่ หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงรูปแบบการจัดสำนักงานในแบบต่าง ๆ เหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้นำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดพื้นที่ทำงานต่าง ๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

ในการออกแบบการจัดพื้นที่ภายในสำนักงานนั้น มีองค์ประกอบมากมายที่ต้องนำมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้สำนักงานมีความสะดวกในการทำงานและน่าอยู่

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง
- รูปแบบการจัดสำนักงานในแบบต่าง ๆ
- ขนาดพื้นที่สำหรับการทำงานของแต่ละบุคคล
- ระยะต่าง ๆ ในการใช้พื้นที่ที่มีขอบเขตจำกัด
- ระยะในการวางตำแหน่งของวัสดุ
- ระยะการนั่งทำงานที่ถูกต้อง
- ประเภทและขนาดของอุปกรณ์ในสำนักงาน
- รูปแบบการจัดห้องประชุม
- วัสดุที่ใช้ในการประกอบการตกแต่ง
- องค์ประกอบของการออกแบบสำนักงานทางด้านแสงสว่างและเสียง
เป็นต้น

เหมาะสำหรับ
นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้นำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดพื้นที่ทำงานต่าง ๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด  


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book