คู่มือระบบการจัดเก็บสินค้าสมัยใหม่ : สำหรับคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอุตสาหกรรมการผลิต

คู่มือระบบการจัดเก็บสินค้าสมัยใหม่ : สำหรับคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอุตสาหกรรมการผลิต

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-106-7
จำนวนหน้า : 124 หน้า
ราคา : 180 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2548

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเทคนิคการจัดเก็บสินค้า และอุปกรณ์เครื่องมือที่ดีสำหรับทุกสถานการณ์ของการคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอุตสาหกรรมการผลิต เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการตลาด การขาย การวางแผนการผลิต การจัดซื้อ การจัดการสินค้า การคลังสินค้า การขนส่ง การบริการลูกค้าและโลจิสติกส์ ผู้ที่จะต้องพัฒนาตนเองและใช้ในการฝึกอบรมพนักงานให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเทคนิคการจัดเก็บสินค้า และอุปกรณ์เครื่องมือที่ดีสำหรับทุกสถานการณ์ของการคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอุตสาหกรรมการผลิต อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับงานจำเพาะที่ออกแบบไว้ข้อมูลนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจประเมินผลทางวิศวกรรมหรือบทบาทของผู้ค้าในกระบวนการ แต่ในที่นี้มุ่งถึงวิธีการเชื่อมโยงเทคนิคการจัดเก็บกับการเคลื่อนย้ายสินค้า วิธีการใช้ฐานเลื่อน ป้ายปิด และการบรรจุหีบห่อ และทำไมจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการกำหนดตั้งแต่ต้นว่าสินค้าอะไรที่ควรจัดเก็บ แล้วกำหนดวิถีทางที่ดีที่สุดที่จะจัดเก็บและเคลื่อนย้าย

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 บทหลัก คือ  
- การกำหนดแผนผังชั้นวางและปริมาณการจัดเก็บสินค้า
- ประเภทของฐานจัดเก็บสินค้า
- ระบบชั้นวางสินค้า
- ระบบชั้นวางคลังสินค้าอะไหล่ และเทคนิคการประหยัดพื้นที่คลังสินค้า

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ทำงานด้านการตลาด การขาย การวางแผนการผลิต การจัดซื้อ การจัดการสินค้า การคลังสินค้า การขนส่ง การบริการลูกค้าและโลจิสติกส์ ผู้ที่จะต้องพัฒนาตนเองและใช้ในการฝึกอบรมพนักงานให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book