งานสีและตัวถังรถยนต์

งานสีและตัวถังรถยนต์

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-143-1
จำนวนหน้า : 328 หน้า
ราคา : 220 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2548

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกล และสาขาเทคโนโลยีสีและตัวถังรถยนต์ ตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง “งานซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์” 


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เขียน
เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกล
และสาขาเทคโนโลยีสีและตัวถังรถยนต์ ตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง “งานซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์” 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง