คู่มืออาชีวเวชศาสตร์ 2000

คู่มืออาชีวเวชศาสตร์ 2000

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล
ผู้แปล :
ISBN : 974-832-914-7
จำนวนหน้า : 168 หน้า
ราคา : 230 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2544

คำแนะนำ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีวเวชศาสตร์ อาชีวอนามัย การจัดบริการอาชีวอนามัยในโรงงาน สถานประกอบการ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

วิชาอาชีวเวชศาสตร์และวิชาอาชีวอนามัย จัดเป็นศาสตร์ใหม่ที่ได้รับความสนใจมากในช่วงหลายปีมานี้ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม รวมทั้งงานบริการด้านต่าง ๆ ความจริงแล้วประเทศไทยเริ่มมีการเติบโตมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1  จึงนับว่าเป็นศาสตร์ที่มีความตื่นตัวช้าจนเกือบจะไม่ทันใช้ นอกจากนั้นตำราทางภาษาอังกฤษและภาษาไทยก็ยังหายาก ทำให้ผู้ที่สนใจมีความยากลำบากในการหาแหล่งความรู้นำมาใช้เสริมสร้างทักษะของตนเอง 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง