การลดและควบคุมเสียงดังในโรงงาน

การลดและควบคุมเสียงดังในโรงงาน

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : วิฑูรย์ สิมะโชคดี
ผู้แปล :
ISBN : 974-832-908-9
จำนวนหน้า : 124 หน้า
ราคา : 180 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2544

คำแนะนำ

เรียบเรียงจากหนังสือ Noise Control ของกระทรวงแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา นำเสนอหลักการทางวิชาการและวิธีปฏิบัติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผล 

 


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เสนอทั้งหลักการทางวิชาการและวิธีปฏิบัติ ด้วยภาพประกอบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผล เพื่อลดความสูญเสียหรือพิการทางหู และเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรียบเรียงมาจากหนังสือ Noise Control ของกระทรวงแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา

เนื้อหาว่าด้วยเรื่อง ผลกระทบของเสียงดังต่อการได้ยินและสุขภาพ แนวความคิดเบื้องต้นและนิยามเกี่ยวกับเสียง หลักการควบคุมเสียงดังและการนำไปประยุกต์ใช้ จนถึงวิธีการควบคุมเสียงดัง ท้ายเล่มยังได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานด้านเสียง

จึงเหมาะสำหรับเป็นคู่มือของวิศวกรในโรงงานและผู้ประกอบกิจการ ในการแก้ไข จัดการ ควบคุม หรือลดเสียงดัง รวมถึงเป็นหนังสือประกอบการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book