คู่มือความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่

คู่มือความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : วิฑูรย์ สิมะโชคดี
ผู้แปล :
ISBN : 974-832-482-6
จำนวนหน้า : 176 หน้า
ราคา : 100 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2540

คำแนะนำ

เน้นที่การทำงานอย่างปลอดภัยในเบื้องต้น เพื่อให้พนักงานใหม่ทุกคนของโรงงานหรือสถานประกอบการต่าง ๆ ได้ใช้เป็นคู่มือในการทำงานอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี 


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื้อหาเน้นที่การทำงานอย่างปลอดภัยในเบื้องต้น และตั้งใจเขียนให้อ่านเข้าใจได้ง่ายๆ โดยหลีกเลี่ยงความเป็นวิชาการ หรืออ้างอิงทฤษฎีความปลอดภัยที่มีอยู่ทั่วไปแล้วในหนังสือด้านนี้ ด้วยหวังให้พนักงานใหม่ทุกคนของโรงงานหรือสถานประกอบการต่าง ๆ ได้ใช้เป็นคู่มือในการทำงานอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์ต่อวิทยากร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่จะใช้เป็นคู่มือเพื่อปูพื้นฐานให้พนักงานใหม่ทำงานอย่างปลอดภัย


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book