ภาษาอังกฤษสำหรับช่างเทคนิคและวิศวกร

ภาษาอังกฤษสำหรับช่างเทคนิคและวิศวกร

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
ผู้แปล :
ISBN : 974-832-414-1
จำนวนหน้า : 456 หน้า
ราคา : 220 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2538

คำแนะนำ

แนะกลวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษเทคนิค โดยอธิบายวิธีเดาความหมายศัพท์ วิธีใช้พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ วิธีเลือกความหมายที่เหมาะสมกับข้อความที่อ่าน วิธีนำไวยากรณ์มาใช้ตีความในการอ่าน ตลอดจนการจดบันทึกย่อ หรือเขียนรายงานการปฏิบัติงาน โดยมีแบบทดสอบประกอบ


สั่งซื้อหนังสือ    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

แนะกลวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษเทคนิค โดยอธิบายวิธีเดาความหมายศัพท์ วิธีใช้พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ วิธีเลือกความหมายที่เหมาะสมกับข้อความที่อ่าน วิธีนำไวยากรณ์มาใช้ตีความในการอ่าน ตลอดจนการจดบันทึกย่อ หรือเขียนรายงานการปฏิบัติงาน โดยมีแบบทดสอบประกอบ

เหมาะสำหรับ

ครูอาจารย์ นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และผู้ต้องการศึกษาด้วยตนเองทุกระดับ


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book