เออร์กอนอมิกส์

เออร์กอนอมิกส์

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : วิฑูรย์ สิมะโชคดี และกฤษฎา ชัยกุล
ผู้แปล :
ISBN : 974-797-084-8
จำนวนหน้า : 194 หน้า
ราคา : 150 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2537

คำแนะนำ

เออร์กอนอมิคส์ (Ergonomics) เป็นวิทยาการที่ช่วยจัดสภาพงานให้มีความเหมาะสมกับคนที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ถูกหลักอาชีวอนามัย เพิ่มผลผลิตและดำรงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน นอกจากนี้ยังสามารถนำวิทยาการด้านนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่องานการตรวจโรงงานได้อีกด้วย


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เออร์กอนอมิคส์ (Ergonomics) เป็นวิทยาการที่ช่วยจัดสภาพงานให้มีความเหมาะสมกับคนที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ถูกหลักอาชีวอนามัย เพิ่มผลผลิตและดำรงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน นอกจากนี้ยังสามารถนำวิทยาการด้านนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่องานการตรวจโรงงานได้อีกด้วย


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book