การออกแบบเครื่องมือลำเลียงและโลจิสติกส์ (หน่วยรวม) เล่ม 1

การออกแบบเครื่องมือลำเลียงและโลจิสติกส์ (หน่วยรวม) เล่ม 1

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-145-8
จำนวนหน้า : 320 หน้า
ราคา : 260 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2548

คำแนะนำ

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงหลักการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบโลจิสติกส์ เหมาะสำหรับ นักศึกษาในสาขาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ และสาขาโลจิสติกส์ รวมถึงวิศวกรและผู้สนใจที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเลือกอุปกรณ์ลำเลียง และการออกแบบระบบลำเลียง


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงหลักการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบโลจิสติกส์ ได้แก่ รถเข็นอุตสาหกรรม รถฟอร์กลิฟต์ และระบบลูกกลิ้งลำเลียงแบบต่าง ๆ รวมถึงอธิบายข้อกำหนดและมาตรฐานของอุปกรณ์ลำเลียง ข้อควรพิจารณาและการคำนวณออกแบบเครื่องมือลำเลียงอย่างละเอียด

เพื่อให้ผู้ออกแบบใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือลำเลียงได้อย่างปลอดภัย ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายได้อย่างเป็นระบบ

เหมาะสำหรับ
นักศึกษาในสาขาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ และสาขาโลจิสติกส์ รวมถึงวิศวกรและผู้สนใจที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเลือกอุปกรณ์ลำเลียง และการออกแบบระบบลำเลียง 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book