เทคโนโลยีงานสี

เทคโนโลยีงานสี

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ.ดำเนิน คงพาลา
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-119-9
จำนวนหน้า : 240 หน้า
ราคา : 220 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2548

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ในการสอนภาคปฏิบัติของผู้เขียนมากว่า 10 ปี โดยเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย การเตรียมเครื่องมือในการทาสี การผสมสี การเตรียมพื้นผิว วัสดุงานสี การทาเชลแล็ก แลกเกอร์ วานิช สีน้ำพลาสติก และสีน้ำมัน การทาสี และการพ่นสี


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

ในการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีงานสี จำเป็นต้องรู้จักเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในงานสี
การเตรียมเครื่องมือให้มีความพร้อมย่อมทำให้เกิดผลดีต่องานทาสี
ซึ่งสีที่นำมาใช้ในแต่ละงานย่อมมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นผิวของวัสดุที่จะทา
รวมไปถึงตัวทำละลายที่ต้องนำมาใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้การทาสีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทำให้เกิดความสวยงามและปลอดภัย

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย
- การเตรียมเครื่องมือในการทาสี
- การผสมสี
- การเตรียมพื้นผิว วัสดุงานสี
- การทาเชลแล็ก แลกเกอร์ วานิช
- สีน้ำพลาสติก และสีน้ำมัน
- การทาสี
- การพ่นสี

หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ในการสอนภาคปฏิบัติของผู้เขียนมากว่า 10 ปี
เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมงานไม้
และเพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
ได้นำไปเป็นแนวทางในการเรียนรู้และปฏิบัติ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book