การพัฒนา SCM บนเส้นทาง E-Business

การพัฒนา SCM บนเส้นทาง E-Business

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : Naoki Kumagai
ผู้แปล : ดร.กุลพงศ์ ยูนิพันธุ์ (แปล), สุเมธ ผลาพิบูลย์ (ตรวจเรียบเรียง)
ISBN : 974-443-154-7
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ราคา : 250 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2549

คำแนะนำ

กล่าวถึงความสำคัญของ SCM (Supply Chain Management) การนำ SCM มาใช้ในอุตสาหกรรมผลิต กระจายสินค้า และขายส่ง เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ SCM และ E-business รวมถึงบุคลากรด้านโลจิสติกส์ 


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เป็นหนังสือที่บอกถึงความสำคัญของ SCM (Supply Chain Management) ที่เป็นศาสตร์ที่มีศักยภาพ และสามารถเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของธุรกิจ ขั้นตอนของธุรกิจ (Business Process) จากพื้นฐาน ซึ่งธุรกิจขนาดใหญ่ทั่วโลกต่างก็แข่งขันกันนำ SCM เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร โดยมีการใช้ IT เข้าร่วมตั้งแต่การจัดซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบ จนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการ

เนื้อหาในหนังสือมี 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 อธิบายว่า SCM คืออะไร องค์ประกอบ สาระสำคัญ และเทคนิคของ SCM
ส่วนที่ 2 เป็นปัญหาของอุตสาหกรรมการผลิต กระจายสินค้า และขายส่ง การค้นหาสิ่งที่ทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
ส่วนที่ 3 เป็นประเด็นสำคัญในการใช้ SCM ในอุตสาหกรรมผลิต กระจายสินค้า และขายส่ง
ส่วนที่ 4 อธิบายถึงอนาคตของ SCM และประเด็นที่ต้องพิจารณาถึงอนาคตของ E-Marketplace, E-Business และธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ว่าเป็นอย่างไร รวมถึงอธิบายคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องทางด้าน SCM ด้วย

เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ SCM และ E-business ในการทำธุรกิจ
รวมถึงบุคคลที่ทำงานทางด้านโลจิสติกส์ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง