ออกแบบเฟอร์นิเจอร์

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ.วรรณี สหสมโชค
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-209-8
จำนวนหน้า : 240 หน้า
ราคา : 220 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2549

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาที่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาทักษะในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างเป็นระบบ เพียบพร้อมด้วยข้อมูลและรายละเอียดของหลักการและวิธีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด ทุกวัสดุอย่างลึกซึ้ง ด้วยเนื้อหาจากขั้นพื้นฐานสู่มืออาชีพอย่างมีหลักวิชาการที่ทันสมัย


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมในแง่ของศาสตร์เชิงวิศวกรรมและหลักการทางศิลปะ ที่จะต้องคำนึงถึงความแข็งแรง ความมั่นคง ปลอดภัย ความสะดวกสบายในการใช้งาน ความสมดุล ความกลมกลืนของรูปทรงและสีสัน ให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยได้อย่างเหมาะสม ความรู้ทางด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จึงมีความสำคัญที่จะต้องหาวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อให้ครองตลาดตลอดไป

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรที่ใช้สอนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในปัจจุบัน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และสามารถนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาทักษะในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเพียบพร้อมด้วยข้อมูลและรายละเอียดของหลักการและวิธีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด ทุกวัสดุอย่างลึกซึ้งด้วยเนื้อหาเข้มข้นจากขั้นพื้นฐานสู่การเป็นมืออาชีพอย่างมีหลักวิชาการที่ทันสมัย

เหมาะสำหรับ
นักศึกษา  อาจารย์และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง