คู่มือการลดต้นทุนผลิตด้านพลังงาน : การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม

คู่มือการลดต้นทุนผลิตด้านพลังงาน : การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ศุภชัย ปัญญาวีร์ และ จตุพร สถากุลเจริญ
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-212-8
จำนวนหน้า : 216 หน้า
ราคา : 250 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2549

คำแนะนำ

(มี CD ประกอบ)
เนื้อหาครอบคลุมการลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมมากกว่า 50 มาตรการ การใช้แผนภูมิที่เป็น Quick Step พร้อมการแปลความหมายค่าตัวแปรต่าง ๆ และได้จัดทำ Quick Reference ซึ่งเป็นข้อมูลด้านพลังงานสำหรับใช้อ้างอิงในช่วงการวิเคราะห์มาตรการต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื้อหาครอบคลุมการลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน โดยเริ่มจากการจัดตั้งทีมงานอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน รวมทั้งอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมมากกว่า 50 มาตรการ การใช้แผนภูมิที่เป็น Quick Step พร้อมการแปลความหมายค่าตัวแปรต่าง ๆ การวิเคราะห์หาผลการประหยัดพลังงานที่สะท้อนถึงความคุ้มค่าในการลงทุน และได้จัดทำ Quick Reference ซึ่งเป็นข้อมูลด้านพลังงานสำหรับใช้อ้างอิงในช่วงการวิเคราะห์มาตรการต่าง ๆ

รวมทั้งยังกล่าวถึงประสบการณ์ของผู้เขียนเมื่อได้เข้าไป Audit ในโรงงานแต่ละประเภทซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง

เหมาะสำหรับ

วิศวกร และนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการต่าง ๆ  


หนังสือที่เกี่ยวข้อง