ทฤษฎีการให้การปรึกษาและจิตบำบัดเบื้องต้น

ทฤษฎีการให้การปรึกษาและจิตบำบัดเบื้องต้น

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.ดวงมณี จงรักษ์
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-207-1
จำนวนหน้า : 368 หน้า
ราคา : 290 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2549

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีในการให้การปรึกษาและการจิตทำบำบัดหลากหลายทฤษฎี ครอบคลุมทุกทฤษฎีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเนื้อหาการให้การปรึกษาและจิตบำบัดแนวพุทธ ซึ่งได้จากการบูรณาการหลักคิดที่สำคัญของพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับการบำบัดได้อย่างน่าสนใจ 


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีในการให้การปรึกษาและการจิตทำบำบัดหลากหลายทฤษฎี ครอบคลุมทุกทฤษฎีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยอธิบายถึงประวัติความเป็นมา แนวความคิดที่สำคัญ กระบวนการให้การปรึกษา และบทบาทหน้าที่ของผู้ให้การปรึกษาของแต่ละทฤษฎีอย่างละเอียด ชัดเจน เปรียบเทียบให้เห็นถึงข้อดีและข้อจำกัดของการนำแต่ละทฤษฎีไปใช้

นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้เพิ่มเนื้อหาในเรื่องของการให้การปรึกษาและจิตบำบัดแนวพุทธ ซึ่งได้จากการบูรณาการหลักคิดที่สำคัญของพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับการบำบัดได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรที่อยู่ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการให้การปรึกษาได้ในหลากหลายสถานการณ์

เหมาะสำหรับ
อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการให้การปรึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต จิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช นักสังคมสงเคราะห์ และผู้สนใจทั่วไป 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book