กระดานสนทนา ส.ส.ท.
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) | หน้าหลัก>|ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
Home | หน้าหลักกระดาน | รายชื่อสมาชิก | ค้นหา | สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ
 
test
โปรดอ่านตรงนี้ก่อนใช้งาน
ขอให้ผู้ใช้บริการ TPA Webboard ทุกท่าน กรุณา Log In ก่อนใช้งาน
โดยท่านจะสามารถตั้งกระทู้ และตอบกระทู้ได้ หลังจาก Log In เข้าสู่ระบบ
สำหรับท่านที่ไม่เป็นสมาชิก ท่านสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่
กระดานสนทนา ส.ส.ท. / Total Productive Maintenance :TPM / ตอบคำถาม TPM คืออะไร? ควบคุมโดย อุดม ตอบคำถาม
โดย
ข้อความ หน้า: 1
Suwan S.
ไม่เป็นสมาชิกTPM =Total Productive Maintenance เป็นระบบที่ JIPM สถาบันของญี่ปุ่นคิดขึ้นประมาณปี 1971 <BR> <BR>โดยมีแนวคิดให้พนักงานที่เดินเครื่องสามารถที่ช่วยช่างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรได้ด้วยตัวเอง <BR> <BR>แต่การที่จะให้พนักงานเดินเครื่อง หรือ Operator ซ่อมเครื่องได้ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีหน่วยทำงานที่เรียกว่าเสาหลัก (Pillar) 8 pillar โดยใช้ 4 pillar แรกในการดำเนินกิจกรรม Phase I ดังนี้ <BR> <BR>1. ET หรือ Education & Training Pillar เป็นเสาที่ใช้สอนให้ความรู้พนักงานในเรื่องของ TPM คืออะไร ทำไปเพื่ออะไร <BR> <BR>โดยปกติแล้วการผลิตมักจะมีการสูญเสียต่างๆ Losses มากมาย ทำให้ Output ได้น้อยกว่า Input เสมอ เสียเวลาในการผลิต (Downtime) ของมีเสีย Losses มี 16 ชนิด โดย 8 ชนิด มาจากเครื่องจักร เช่น start up, setup&adjustment, break down, minor stoppage, cleaning, leakage, shoutdown, wastes อีก 8 อย่างมากจาก Manpower, material, Utilization เป็นต้น <BR> <BR>ทำ TPM เพื่อลด Losses ดังกล่าวให้เป็นศูนย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลกำไร เพิ่มกำลังการผลิต Cost down/ Volume up <BR> <BR>เดิมให้ช่างอัดจารบี ถอดประกอบ ซ่อมเครื่อง TPM จะสอนให้พนักงานเดินเครื่องทำแนช่างได้ให้มากที่สุด อาจจะเว้นไว้เรื่อง Overhaul เครื่องที่สอยยากๆให้ช่างทำเอง Training pillar จะจัดหลักสูตรการอบรม โดยใช้วิทยากรจากภายนอก และในโรงงาน ใช้วิศวกร ช่าง ผู้เชียวชาญการผลิตต่างๆ IT QA มาช่วยเพิ่มความรู้เชิงช่างให้พนักงาน <BR> <BR>2. AM หรือ Autonomous Maintenance pillar เป็นเสาที่ผลิตรับผิดชอบ มี 7 ขั้นตอน เริ่มจากขั้นแรกคือ ทำความสะอาดหาจุดบกพร่อง / ซ่อมแฃมให้เครื่องกลับคืนสู่สภาพเดิม / จัดทำมาตราฐาน และวิธีการทำความสะอาดและหล่อลื่น / จัดทำคู่มือการผลิต และเดินเครื่อง / เรียนวิชาเชิงช่างพื้นฐาน เช่น Bolt & Nut, การหล่อลื่น, สายพาน, ไฟฟ้า / ทำมาตราฐานการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร / เอาปัญหาเรื่องคุณภาพมาวิเคราะห์ว่าเกิดจากข้อบกพร่องจากเครื่องจักรที่ส่วนใด หรือขั้นไหน <BR>ท้ายสุดพนักงานจะสามารถ I run it/ I fit it ได้ <BR> <BR>3. SI หรือ Specific Improvement หรือ Kaizen pillar ช่วยปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่ AM พบ โดยใช้หลักคล้าย PDCA แต่ Kaizen เป็นเครื่องมือที่คนญี่ปุ่นใช้มากว่า 50 ปี <BR> <BR>4. PM หรือ Preventive Maintenace pillar เป็นเสาที่ฝ่ายวิศวกรรมดูแล มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เชิงช่างให้ผลิต และจัดทำแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน เพื่อลดการซ่อมเมื่อเครื่องเสีย และเพิ่มเวลาให้เครื่องจักรเดินเครื่องได้นานขึ้นก่อนต้องซ่อมอีกครั้ง (MTBF) และลดเวลาการซ่อมแต่ละครั้งให้ลดลง (MTTR) <BR> <BR>อีก 4 เสามี Quality Maintenance. Safety, Effective Office or 5S, Initial control Pillar จะเข้ามาทำกิจกรรมใน Phase II <BR> <BR>สามารถอ่านเพิ่มเติมในบทสุดท้ายของหนังสือ "การเพิ่มประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาการผลิตด้วยโปรแกรม PPPA2000 เพื่อส่งเสริมการทำ TPM" จัดพิมพ์ โดย สสท. <BR> <BR>สุวรรณ สุทธิขจรกิจการ <BR>ผู้จัดการส่วนผสมไอศกรีม Wall's <BR>Unilever Thai Holdings Ltd. <BR>นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กทม. <BR>06-772-6991 <BR><!-- BBcode auto-mailto start --><a href="mailto:Suwan_Suttika@Hotmail.com">Suwan_Suttika@Hotmail.com</a><!-- BBCode auto-mailto end -->

2002-08-25 18:26:40
อีเมล์ อ้างถึง
หน้า: 1   ตอบคำถาม
ไปยัง
Powered by PunBB
Version: 1.1.5
© Copyright 2002-2004 Rickard Andersson
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับ ส.ส.ท. | บริการ | สมาชิก ส.ส.ท. | ลิงค์ | กระดานสนทนา