กระดานสนทนา ส.ส.ท.
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) | หน้าหลัก>|ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
Home | หน้าหลักกระดาน | รายชื่อสมาชิก | ค้นหา | สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ
 
test
โปรดอ่านตรงนี้ก่อนใช้งาน
ขอให้ผู้ใช้บริการ TPA Webboard ทุกท่าน กรุณา Log In ก่อนใช้งาน
โดยท่านจะสามารถตั้งกระทู้ และตอบกระทู้ได้ หลังจาก Log In เข้าสู่ระบบ
สำหรับท่านที่ไม่เป็นสมาชิก ท่านสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่
กระดานสนทนา ส.ส.ท. / 5ส สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย / ขอคำแนะนำในการตัดสินการประกวดQC ควบคุมโดย vassana ตอบคำถาม
โดย
ข้อความ หน้า: 1
ดวงพร
ไม่เป็นสมาชิกทางบริษัทมีการประกวดกิจกรรมคิวซี แต่ยังขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง  จึงอยากได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการประเมินผลงานคิวซี  และหากเป็นไปได้จะขอเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมฟังการนำเสนอผลงานคิวซีในครั้งนี้เพื่อให้คำแนะนำแก่ทางบริษัทซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมเหล็ก

2003-07-20 11:20:00
อีเมล์ อ้างถึง
วาสนา ชัยมะลิ
ไม่เป็นสมาชิกแบบฟอร์มการตรวจประเมินด้านการนำเสนอผลงานส่วนใหญ่แล้วมักจะมีหัวข้อและคะแนนดังต่อไปนี้ <BR>1. แนะนำกลุ่ม ( 2 คะแนน) <BR>2. การนำเสนอหัวข้อเรื่องและมูลเหตุจูงใจ (10 คะแนน) <BR>3. การศึกษาวิเคราะห์สภาพของปัญหาก่อนการแก้ไขปัญหา อาจแบ่งคะแนนเป็นกลุ่ม เช่น การเก็บและรวบรวมข้อมูล การจำแนกข้อมูล การใช้กราฟ เป็นต้น (10 คะแนน) <BR>4. การตั้งเป้าหมายและแผนการดำเนินงาน (5 คะแนน) เป้าหมายและเหตุผลที่เป็นรูปธรรม <BR>5. การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (15 คะแนน) <BR>6. การแก้ไขปัญหา (15 คะแนน) <BR>7. การตรวจสอบผล (5 คะแนน) <BR>8. การตั้งมาตรฐาน (10 คะแนน) <BR>9. การสรุปผล (10 คะแนน) <BR>10. การติดตามผล  (10 คะแนน) <BR>11. แผนงานในอนาคต (3 คะแนน) <BR>12. การนำเสนอของกลุ่ม เช่น การพูด การใช้เครื่องมือ  (5 คะแนน) <BR>    สำหรับการพิจารณาเรื่องเวลามักจะให้มีการนำเสอน 15 นาที  คะแนนกลุ่มอาจแบ่งเป็น 5 ระดับ  เช่น 0 ไม่มีรายละเอียดในการนำเสนอ  1 แย่  2 พอใช้ 3 ปานกลาง  4  ดี   5  เนื้อหารายละเอียดถูกต้อง  เนื้อหาของคะแนนผู้จัดงานอาจจะพิจารณาอีกครั้ง  สำหรับกรรมการที่จะเชิญจาก ส.ส.ท. คงต้องทำเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาและเจ้าหน้าที่คงจะจัดหาให้ได้ค่ะ <BR>

2003-07-21 15:06:40
อีเมล์ อ้างถึง
หน้า: 1   ตอบคำถาม
ไปยัง
Powered by PunBB
Version: 1.1.5
© Copyright 2002-2004 Rickard Andersson
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับ ส.ส.ท. | บริการ | สมาชิก ส.ส.ท. | ลิงค์ | กระดานสนทนา