กระดานสนทนา ส.ส.ท.
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) | หน้าหลัก>|ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
Home | หน้าหลักกระดาน | รายชื่อสมาชิก | ค้นหา | สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ
 
test
โปรดอ่านตรงนี้ก่อนใช้งาน
ขอให้ผู้ใช้บริการ TPA Webboard ทุกท่าน กรุณา Log In ก่อนใช้งาน
โดยท่านจะสามารถตั้งกระทู้ และตอบกระทู้ได้ หลังจาก Log In เข้าสู่ระบบ
สำหรับท่านที่ไม่เป็นสมาชิก ท่านสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่
กระดานสนทนา ส.ส.ท. / Total Productive Maintenance :TPM / Cycle Time หมายถึงอะไร และยกตัวอย่าง ควบคุมโดย อุดม ตอบคำถาม
โดย
ข้อความ หน้า: 1
กรวรรณ
ไม่เป็นสมาชิกดิฉันอยากทราบความหมายของคำว่า cycle time และ task time ว่าคืออะไร พร้อมทั้งยกตัวอย่างของทั้ง 2 คำให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากคะ

2004-11-14 02:40:00
อีเมล์ อ้างถึง
Suwan S.
ไม่เป็นสมาชิก1.Theory Cycle time = เวลาที่ใช้ผลิตสินค้า 1 ชิ้น <BR>เช่น = 5 นาที / ชิ้น  เป็น ตัวแปร หนึ่งของสูตร %Performance Rate <BR> <BR>%Performance = ประสิทธิภาพการผลิต ลดลงได้ เนื่องจาก Speed loss คือเดินเครื่องที่ความเร็วต่ำกว่ามาตรฐาน อาจเนื่องมาจาก พนักงานเดินเครื่องขากทักษะ ร่างกายไม่พร้อม หรือ สินค้าที่เดินมีความซับซ้อนสูงไปจึงเดินได้ช้าลง หรืออาจเกิดจาก เครื่องจักร หยุดเล็กหยุดน้อย ถึงไม่เสียหายหนัก แต่ก็เสียความเร็วโดยรวมลงไปได้ <BR> <BR>%P = Theory Cycle time x Actual outout / Net Operation Time x100 <BR> <BR>Actual Output จำนวนชิ้นที่ผลิตได้จริง = 7000 ชิ้น <BR>Net Operation Time = Loading Time - Dowtime <BR>= 400 นาที <BR> <BR>%P = 5 x 7000 / 400 x 100 = 87.5% <BR>----------------------------------------------

2004-11-15 06:26:40
  อ้างถึง
Suwan S.
ไม่เป็นสมาชิกTask Time ไม่เคยได้ยินใน TPM  แต่คำที่น่าจะใกล้เคียงคือ Working Time มีความหมายดังนี้ <BR> <BR>Working Time = เวลาที่มีแผนจะผลิตสินค้า ซึ่งอาจกำหนดเป็น 1 กะ หรือ 1 วัน หรือ 1 สัปดาห์ ก็ได้ แต่โดยทั่วไป จะคิดเป็น 1 กะการผลิต เพื่อใช้ติดตามปัญหาได้ถี่ยิ่งขึ้น ถ้าคำนวณเป็นกะก็ = 480 นาที <BR> <BR>%Availability = ความพร้อมของเครื่องที่จะผลิตสินค้า ถ้ามี downtime มาก เวลาที่ใช้ผลิตสินค้าก็ลดลง จำนวนสินค้าที่ผลิตได้ก็ลดลง <BR> <BR>%AV = (Loading time - Downtime)/Loading time x 100 <BR> <BR>Loading Time = Working Time - Planned Halt Time <BR>= 480 - 30 = 450 นาที <BR> <BR>Planned Halt Time(PHT) = เวลาที่หยุดการผลิต โดยมีการกำหนดทราบล่วงหน้า เช่น หยุดซ่อมบำรุง หยุดประชุมใหญ่ เช่น 30 นาที <BR> <BR>Downtime = เวลาที่เครื่องจักรหยุดการผลิตที่มีสาเหตุนอกเหนือจาก PHT เช่น Start up adjustment cleaning change over breakdown shutdown รวมกัน = 50 นาที <BR> <BR>%AV = (450-50) / 450 x 100 <BR>= 88.89% <BR>

2004-11-15 06:26:40
  อ้างถึง
TSP
ไม่เป็นสมาชิกน่าจะถามว่า Takt (Tact) Time แทค ไทม์ มั้งครับ <BR>ถ้าใช่ ก็ว่ากันตามนี้นะครับ <BR>คำนี้มาจากอุตสาหกรรมรถยนต์ในส่วนของ JIT Just In Time <BR>เช่นถ้าเราต้องการผลิตให้ทันความต้องการของลูกค้า ที่ 1000 คันต่อวัน <BR>วันนึงมีเวลาผลิตรถซัก 12 ชั่วโมง ก็เท่ากับ 720 นาที  <BR> <BR>ก็จะเท่ากับว่า ทุกๆ 0.72 นาที หรือ 43.2 วินาที จะต้องมีรถผลิตเสร็จสิ้นหนึ่งคันเป็นต้น <BR> <BR>

2004-11-16 10:13:20
อีเมล์ อ้างถึง
สมคิด
ไม่เป็นสมาชิก
Suwan S. เขียนว่า:

Task Time ไม่เคยได้ยินใน TPM  แต่คำที่น่าจะใกล้เคียงคือ Working Time มีความหมายดังนี้
<BR>
<BR>Working Time = เวลาที่มีแผนจะผลิตสินค้า ซึ่งอาจกำหนดเป็น 1 กะ หรือ 1 วัน หรือ 1 สัปดาห์ ก็ได้ แต่โดยทั่วไป จะคิดเป็น 1 กะการผลิต เพื่อใช้ติดตามปัญหาได้ถี่ยิ่งขึ้น ถ้าคำนวณเป็นกะก็ = 480 นาที
<BR>
<BR>%Availability = ความพร้อมของเครื่องที่จะผลิตสินค้า ถ้ามี downtime มาก เวลาที่ใช้ผลิตสินค้าก็ลดลง จำนวนสินค้าที่ผลิตได้ก็ลดลง
<BR>
<BR>%AV = (Loading time - Downtime)/Loading time x 100
<BR>
<BR>Loading Time = Working Time - Planned Halt Time
<BR>= 480 - 30 = 450 นาที
<BR>
<BR>Planned Halt Time(PHT) = เวลาที่หยุดการผลิต โดยมีการกำหนดทราบล่วงหน้า เช่น หยุดซ่อมบำรุง หยุดประชุมใหญ่ เช่น 30 นาที
<BR>
<BR>Downtime = เวลาที่เครื่องจักรหยุดการผลิตที่มีสาเหตุนอกเหนือจาก PHT เช่น Start up adjustment cleaning change over breakdown shutdown รวมกัน = 50 นาที
<BR>
<BR>%AV = (450-50) / 450 x 100
<BR>= 88.89%
<BR>


2007-06-02 08:53:43
อีเมล์ อ้างถึง
exshopthai
สมาชิก

สมาชิก: 2007-07-19
ถ้าแม่ไก่ไข่ได้วันละ 1 ฟอง นั่นหมายถึง cycle time 
แต่ใน 1 เดือน แม่ไก่จะไข่ได้ 30 ฟองหรือไม่ อันนี้น่าสงสัย  เพราะอาจจะปวดท้อง ไม่สบาย
แน่นอน สภาพแวดล้อมมีผล ต่อ กำลังการผลิต อันนี้เราเรียกว่า task time หรือ take time


2007-07-20 16:19:39
  อ้างถึง
K2`exception
ไม่เป็นสมาชิก
กรวรรณ เขียนว่า:

ดิฉันอยากทราบความหมายของคำว่า cycle time และ task time ว่าคืออะไร พร้อมทั้งยกตัวอย่างของทั้ง 2 คำให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากคะ

-------------------------------------
Takt Time
Takt time คือความเร็วในการผลิต เช่น ผลิตสินค้าได้ 1 ชิ้น ในทุกๆ 20 วินาที หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า takt time เป็นภาษาเยอรมันแปลว่า จังหวะดนตรี ซึ่งเราใช้ takt time มาใช้เพื่อกำหนดจังหวะการผลิตสินค้าต่อชิ้นให้เป็นไปตามจังหวะที่ลูกค้าต้องการนั่นคือพนักงานทุกคนต้องควบคุมจังหวะการผลิตสิ่งของในหนึ่งสถานีการผลิตให้นานไม่เกินเวลา ในการคำนวณหา Takt time นั้นคำนวณได้จาก Takt Time = Planned Production Time / Customer Demand
ยกตัวอย่างการคำนวณ Takt time ในการผลิตของโรงงานหนึ่ง Shift Length =480 minutes Breaks = 60 minute ด้งนั้น Planned Production Time เท่ากับ 480-60 = 420 minute โดยที่ความต้องการของลูกค้าคือ 380 ชิ้น Takt time จะเท่ากับ Planned Production Time / Customer Demand 420/380=1.10 นาทีต่อหนึ่งชิ้นงาน หรือ ทุกๆ 66 วินาที
Takt Time แตกต่างกับ Cycle Time อย่างไร Takt Time = อัตราความต้องการของลูกค้า จะมีค่าคงที่เสมอ เว้นแต่ความต้องการของลูกค้า/แผนผลิต เพิ่มขึ้นหรือลดลง Cycle Time = เวลาที่ใช้ในการผลิตหรือประกอบงานหนึ่งรอบกระบวนการ

Takt time จะส่งผลต่อการผลิตได้อย่างไร
- ช่วยให้อัตราการไหลในการผลิตเป็นไปอย่างคงที่และต่อเนื่องตามความต้องการ
- กำจัดของเสียหรือสิ่งที่ผลิตเกินตามความต้องการของลูกค้า
- ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานในการทำงานให้เพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- สามารถแสดงให้เห็น Real-time Targets ในการผลิต


2013-02-22 14:27:57
อีเมล์ อ้างถึง
หน้า: 1   ตอบคำถาม
ไปยัง
Powered by PunBB
Version: 1.1.5
© Copyright 2002-2004 Rickard Andersson
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับ ส.ส.ท. | บริการ | สมาชิก ส.ส.ท. | ลิงค์ | กระดานสนทนา