กระดานสนทนา ส.ส.ท.
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) | หน้าหลัก>|ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
Home | หน้าหลักกระดาน | รายชื่อสมาชิก | ค้นหา | สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ
 
test
โปรดอ่านตรงนี้ก่อนใช้งาน
ขอให้ผู้ใช้บริการ TPA Webboard ทุกท่าน กรุณา Log In ก่อนใช้งาน
โดยท่านจะสามารถตั้งกระทู้ และตอบกระทู้ได้ หลังจาก Log In เข้าสู่ระบบ
สำหรับท่านที่ไม่เป็นสมาชิก ท่านสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่
กระดานสนทนา ส.ส.ท. / HR / องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การมีอะไรบ้าง ควบคุมโดย Smit_Sachukorn กระทู้ถูกปิด
โดย
ข้อความ หน้า: 1
ช่วยอีกที
ไม่เป็นสมาชิกองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การมีอะไรบ้าง
บางคนคิดว่ามีองค์ประกอบเพียงความเชื่อ และค่านิยม


2007-07-19 03:39:03
อีเมล์  
สมิต สัชฌุกร
ไม่เป็นสมาชิกแบบแผนพฤติกรรม หมายถึง
“พฤติกรรมของคนจำนวนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ ที่ประพฤติปฏิบัติในลักษณะเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ”


บรรทัดฐาน หมายถึง
“มาตรฐานของพฤติกรรมที่คนจำนวนหนึ่งหรือส่วนใหญ่คาดหวัง หรือสนับสนุนให้สมาชิกของกลุ่มปฏิบัติตาม”

ความเชื่อ หมายถึง
“ข้อสรุปของสมาชิกองค์การจำนวนหนึ่งหรือส่วนใหญ่  ต่อพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่า  เป็นความจริง หรือ  ไม่เป็นความจริง”

ค่านิยม หมายถึง
“ความคิดของสมาชิกองค์การจำนวนหนึ่งหรือส่วนใหญ่  ต่อพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่า  ควร  หรือ  ไม่ควร”

อุดมการณ์ หมายถึง
“ความเชื่อ  ค่านิยม  และบรรทัดฐานที่คนจำนวนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ในองค์การมีอยู่ร่วมกัน  และเป็นพื้นฐานช่วยในการทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัวแก่พวกเขา”

ความเข้าใจ หมายถึง
“การที่สมาชิกองค์การจำนวนหนึ่งหรือส่วนใหญ่  มีความเข้าใจร่วมกันในความหมายของพฤติกรรมหรือสัญญลักษณ์ต่าง ๆ ในองค์การ”

[b]ข้อสมมุติฐาน หมายถึง
สิ่งที่คนจำนวนหนึ่ง หรือส่วนใหญ่ในองค์การเรียนรู้จากการทำงานร่วมกันมาเป็นระยะเวลานาน จนพัฒนากลายเป็นสิ่งที่คนกลุ่มนั้นยอมรับร่วมกันแล้วว่าถูกต้อง  และถูกนำไปใช้เป็นวิธีคิด  วิธีปฏิบัติ จนกลายเป็นเรื่องปกติวิสัย  และมักลืมเลื่อนออกไปจากความคิดของคนกลุ่มนั้น”


2007-07-26 00:56:10
อีเมล์  
หน้า: 1   กระทู้ถูกปิด
ไปยัง
Powered by PunBB
Version: 1.1.5
© Copyright 2002-2004 Rickard Andersson
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับ ส.ส.ท. | บริการ | สมาชิก ส.ส.ท. | ลิงค์ | กระดานสนทนา