กระดานสนทนา ส.ส.ท.
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) | หน้าหลัก>|ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
Home | หน้าหลักกระดาน | รายชื่อสมาชิก | ค้นหา | สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ
 
test
โปรดอ่านตรงนี้ก่อนใช้งาน
ขอให้ผู้ใช้บริการ TPA Webboard ทุกท่าน กรุณา Log In ก่อนใช้งาน
โดยท่านจะสามารถตั้งกระทู้ และตอบกระทู้ได้ หลังจาก Log In เข้าสู่ระบบ
สำหรับท่านที่ไม่เป็นสมาชิก ท่านสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่
กระดานสนทนา ส.ส.ท. / แหล่งรวมอุตสาหกรรม / สัมนา“การใช้เครื่องมือวัดอย่างถูกสุขลักษณะวิศวกรรมอาหาร" ฟรีที่ สจล.   ตอบคำถาม
โดย
ข้อความ หน้า: 1
1820577
ผู้ควบคุม

สมาชิก: 2007-11-01
การประชุมสัมมนางานวิชาการวิศวกรรมอาหาร
“การใช้เครื่องมือวัดอย่างถูกสุขลักษณะ
เพื่อลดการปนเปื้อน เพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยอาหาร”
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555
ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(สจล.) ได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ“การใช้เครื่องมือวัดอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อลดการ
ปนเปื้อน เพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยอาหาร” เนื่องจากการเลือกใช้งานและการประยุกต์ใช้
เครื่องมือวัดในกระบวนการผลิตอาหารให้เหมาะสม เป็นองค์ความรู้สำคัญที่บุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร
ควรตระหนักถึงเพื่อการผลิตอาหารอย่างปลอดภัย โดยเครื่องมือวัดที่ประกอบอยู่ในระบบหรือในเครื่องจักร
ควรได้รับ การเลือกใช้และติดตั้งอย่างถูกหลักสุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการ
ผลิต นอกจากนี้ผู้ใช้งานควรเลือกใช้เครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับงาน เพื่อความถูกต้องแม่นยำของค่าที่วัดได้
และระบบสามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

กลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม
ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายควบคุมการผลิต วิศวกร ช่างเทคนิคในโรงงานอาหาร วิศวกรด้าน
การออกแบบและติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบการผลิตอาหาร ผู้ดูแลระบบผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมอาหารและผู้สนใจที่เกี่ยวข้อง

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในด้านเครื่องมือวัด
ผศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องมือมาตรวิทยา
คุณธีระวัฒน์ หนูนาค ผู้จัดการฝ่ายเครื่องมือวัดคุณภาพไฟฟ้า
และภาพความร้อน
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

กำหนดการ
27 July 2012
08:30 ลงทะเบียน
09:00-09:15 กล่าวเปิดการอบรมและแนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
โดย ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง
09:15-10:30 Hygienic Application of Instruments for Food Industry
โดย ผศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สจล.
10:30-10:45 พัก ชา/กาแฟ
10:45-12:00 แนะนำการวัดและเครื่องมือวัด
โดย รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม สจล.
12:00-13:00 พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30 เครื่องมือวัดอุณหภูมิ: ความสำคัญและการสอบเทียบ
โดย คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องมือมาตรวิทยา บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
14:30-14:45 พัก ชา/กาแฟ
14:45-16:00 การเลือกใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรดให้เหมาะกับงาน
โดย คุณธีระวัฒน์ หนูนาค ผู้จัดการฝ่ายเครื่องมือวัดคุณภาพไฟฟ้าและภาพความร้อน
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
16:00-16:30 ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของวิศวกรรมอาหารในงานอุตสาหกรรม
โดย คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
16:30 กล่าวปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตร
ข้อมูลของผู้สมัคร (กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของผู้สมัคร)
ชื่อ-นามสกุล …………………………..……………………………………................ E-mail .....................................................................
สังกัด หน่วยงาน …………..……………………………………………………….......................................................................................
…………………………………….…………………………………………....................................................................................................
โทรศัพท์/Tel ...........................โทรสาร/Fax ......................... โทรศัพท์มือถือ/Mobile …………….......................................
ผู้ประสานงานการสมัคร………………………………………………………โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ.....................................................
ผู้อบรมต้องลงทะเบียนมัดจำท่านละ 1,000 บาท และสามารถรับเงินมัดจำคืนได้เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม
วิธีการลงทะเบียนมัดจำ โอนเงินเข้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชี “ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร สจล.”
เลขที่ 088-2-24648-2 ประเภท ออมทรัพย์ สาขาย่อยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร
แบบลงทะเบียน
รับจำนวนจำกัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟรี!
(เอกสารการอบรม อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
--- กรุณาส่งแบบตอบรับการสมัครและหลักฐานการ
ชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555
หรือจนกว่าจำนวนผู้เข้าร่วมครบตามที่กำหนดไว้ ----
-----------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดและส่งเอกสารการเข้าร่วมได้ที่
คุณบุญนำ ผลโพธิ์ โทรศัพท์ 02-329-8356-8 ต่อ 23
โทรสาร. 02-329-8356-8 ต่อ 13
E-mail: kpboonnu@kmitl.ac.th


2012-07-26 02:47:06
  อ้างถึง
หน้า: 1   ตอบคำถาม
ไปยัง
Powered by PunBB
Version: 1.1.5
© Copyright 2002-2004 Rickard Andersson
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับ ส.ส.ท. | บริการ | สมาชิก ส.ส.ท. | ลิงค์ | กระดานสนทนา