TPA Writer Where The new ideas begin

ลูกจ้างมืออาชีพ
ผู้เขียน
ลูกจ้างมืออาชีพ
อัพเดท
03 พ.ค. 2009 04.45 น.


จาก..." แรงงานไร้ฝีมือ"...สู่..." ลูกจ้างมืออาชีพ "...ได้..." เรียนรู้ ต่อสู้ ฟันฝ่า "...บน..."เส้นทางชีวิตการทำงานที่ยาวไกล"

แรงงานไร้ฝีมือ


แรงงานไร้ฝีมือ 

แรงงานไร้ฝีมือ  คือ  แรงงานที่ไม่มีฝีมือ 

แรงงานเหล่านี้จะได้รับค่าแรงที่ต่ำกว่าแรงงานที่มีฝีมือ เช่น  ช่างไม้ฝึกหัด  จะได้รับค่าแรงต่ำกว่าช่างไม้  และ ช่างไม้จะได้รับค่าแรงต่ำกว่าหัวหน้าช่างไม้ เป็นต้น  

ท่านผู้ใช้แรงงานทั้งหลาย...ท่านเป็นแรงงานไร้ฝีมืออยู่หรือเปล่า? 

หากท่านต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองท่านจะมีวิธีการอย่างไร?   

หากท่านต้องทำงานแลกกับเงินแล้วท่านควรได้รับค่าจ้างสักเท่าไหร่?
 
ค่าแรงที่ท่านได้รับมันน้อยไปหรือเปล่า? 

ท่านเป็นคนกำหนดหรือนายของท่านเป็นคนกำหนดกันแน่? 
 
ผลที่เกิดขึ้นกับตัวท่านในวันนี้เกิดจากการกระทำของท่านหรือโชคชะตา?!? 

โหวตให้คะแนนบทความ


facebook