TPA Writer Where The new ideas begin

ศุภกร
ผู้เขียน
ศุภกร
อัพเดท
22 ม.ค. 2008 11.02 น.

การแก้ปัญหาโลกร้อน ไม่ใช่แค่คิดจะทำ แต่ต้องลงมือทำจริง
ปัจจุบันคนไทยที่ตื่นตัวเรื่องนี้ยังมีอยู่น้อย ร่วมกันเผยแพร่ความรู้เรื่องภาวะโลกร้อนให้แก่คนที่ท่านรู้จักให้มากเท่ามากที่สุด

ภาวะโลกร้อน : หมีขั้วโลก กำลังอยู่ในอันตรายเพราะ ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน : หมีขั้วโลก กำลังอยู่ในอันตรายเพราะภาวะโลกร้อนจากผลกระทบของ ภาวะโลกร้อน อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายมากขึ้นทุกปี

19050_polarbear2.jpg

จากภาพ หมีขั้วโลก ไม่สามารถกลับเข้าฝั่งได้ทัน เนื่องจากน้ำแข็งละลายเร็วกว่าปกติ และระยะที่น้ำแข็งละลายมากขึ้นเรื่อยๆ
ในที่สุด หมีขั้วโลกที่น่าสงสารนี้ก็จะจมน้ำตายเมื่อน้ำแข็งละลาย
ทุกๆปีจะต้องมีหมีขั้วโลกพบเจอกับเหตการณ์เช่นนี้เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จาก ภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลรุนแรง

ภาพจาก Arcticnet, TIME

โหวตให้คะแนนบทความ


facebook