TPA Writer Where The new ideas begin

มานพ
ผู้เขียน
มานพ
คะแนนโหวต
2
ผู้เข้าชม
139882
อัพเดท
15 พ.ย. 2008 16.55 น.

สถาบันการศึกษาเอกชนในยุคปัจจุบันจะต้องปรับตัวอย่างมาก เพื่อการแข่งขันกับสถาบันของรัฐ หรือแม้แต่เอกชนด้วยกันเองเพราะเนื่องมาจากพลวัตรของโลกการศึกษาที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เช่น มีการขยายโอกาสรับนักศึกษามากขึ้น โอกาสจากนโยบายการให้เงินกู้เพื่อการศึกษา ตลอดจน มีการเปิดหลักสูตรใหม่และเพิ่มจำนวนนักเรียนนักศึกษามากขึ้น สถาบันการศึกษาทุกแห่งจะต้องปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการอย่างมากเพื่อความอยู่รอดและอยู่ได้ ดังนั้นหากประยุกต์ระบบบริหารจัดการ ISO มาใช้จะเป็นไปได้หรือไม่ มีข้อจำกัดอย่างไร

การจัดการองค์การ

 การนำระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001: 2000 มาใช้ในสถานศึกษา  ตอนที่ 1             
                                            มานพ  ศิริชวลิต                                        

                 ปัจจุบันในภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต  การบริการ  หรือพาณิชยกรรม  มีการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดและอยู่ได้ภายใต้สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการการบริหารจัดการองค์การของตนเอง  ตลอดจนนำเอากลยุทธ์ทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์การ  แสดงให้เห็นว่าธุรกิจทุกภาคส่วนต้องมีการปรับกระบวนทัศน์เพื่อให้ทันต่อพลวัตรของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา    

                        ขณะเดียวกันระบบบริหารจัดการถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน ให้องค์การดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง                 ดังนั้นระบบบริหารจัดการจึงต้องมีการปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงานตลอดจนการตรวจสอบเพื่อหาจุดบกพร่องมาหาแนวทางแก้ไขต่อไปเช่นกัน                                                           

โหวตให้คะแนนบทความ


ความคิดเห็น

Comment. 0003
วจีวรรณ
วจีวรรณ
ขอขอบคุณในความรู้ที่ได้รับไม่มีจุดประสงค์อื่นใดนอกจากประโยชน์ทางการเพิ่มความรู้
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0002
กรพิรา
กรพิรา
รออ่านตอนต่อไปอยู่นะคะ ISO ในโรงเรียน
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0001
ธรรมรงค์
ธรรมรงค์
น่าสนใจมากครับอยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้ ครับ น่าสนใจมากครับ
แจ้งลบความเห็น

กติกาการโพสข้อความ
  • กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
  • ไม่มีเนื้อหาในเชิงกล่าวหา ให้ร้าย หรือ หมิ่นประมาท
  • ไม่มีเนื้อหาที่เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ เจตนาให้เกิดความขัดแย้ง
  • ไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และ ผิดกฎหมาย
  • ทาง ส.ส.ท. ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลก่อนนำขึ้นแสดง จึงขออภัยในความไม่สะดวก เพื่อเป็นไปตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
การโพสข้อความ : * เฉพาะสมาชิกค่ะ
facebook