แม่น้องมุก

ผู้เขียน : แม่น้องมุก

อัพเดท: 13 มี.ค. 2008 12.49 น. บทความนี้มีผู้ชม: 113844 ครั้ง

Compliance Rules กฎเกณฑ์ตัวใหม่ที่บริษัทนำมาชี้แจงแถลงไขให้พนักงานรับทราบ โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทญี่ปุ่น


ตัวอย่างจากรายงานประจำปีบริษัทเครือญี่ปุ่น

        จากรายงานประจำปีของบริษัทในเครือญี่ปุ่น แห่งหนึ่ง ได้กำหนดหัวข้อไว้ว่า "Corporate Governance, Compliance and Risk Management" อยู่ในรายงานประจำปีด้วย ซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายของบริษัทที่จะเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส มีการตัดสินใจที่ชัดเจน โปร่งใส มีการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน โดยการนำหัวข้อทั้งสามข้อมาอยู่ในเรื่องเดียวกัน โดยมีการกล่าวถึง จริยธรรมในการเป็นบรรษัทธรรมาภิบาล โครงสร้าง และหน้าที่ โดยที่มีแนวการทำงานที่ชี้ชัดถึงหลักการ แนวปรัชญาของบริษัท มีการกำหนดหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในของบิษัท มีการแต่งตั้ง CCO ซึ่งก็คือ Chief Compliance Officer  ในด้านของ Compliance structures and supervision นั้น กล่าวว่า บริษัทจะดำเนินการพัฒนาระบบการรับรู้กฎเกณฑ์ภายในตั้งแต่เดือนธันวาคม 2002 โดยการแต่งตั้งระดับหัวหน้าที่มีจริยธรรมของฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทในเครือต่าง ๆ และส่งเสริมพฤติกรรมด้านจริยธรรมในองค์กรตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายจนถึงระดับพนักงานทั้งหมด
          สำหรับ CCO  นั้น คือ ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมายให้มีความผิดชอบสำหรับการปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบ Compliance ของบริษัท โดยความช่วยเหลือจากบรรดาพนักงานของแผนก Compliance ซึ่งเป็นพนักงานประจำ เพื่อดูแลการปฏิบัติการเปลี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกฎเกณฑ์ที่แตกต่างหลากหลายกับเหล่าบรรดาผู้จัดการแผนกต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้กระจายอย่างทั่วถึง โดยคำนึงถึงหลักจริยธรรมทั้งด้านการประกอบธุรกิจ  และเมื่อเดือนมกราคม 2007 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้าน Compliance ขึ้น เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ ด้านนี้ ดำเนินไปด้วยความราบรื่น โดยคณะกรรมการเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานบริษัทอีกทีหนึ่ง
        การสร้างความรับรู้เกี่ยวกับ Compliance Rules ที่จะให้ผลที่ดีที่สุดก็คือการให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับ หลักการที่สำคัญของ Compliance ซึ่งการจัดอบรมจะช่วยให้พนักงานของบริษัทเข้าใจกิจกรรม Compliance ได้ดีเช่นเดียวกับบุคคลที่จะถูกส่งเสริมให้เป็นผู้จัดการต่อไป นั่นก็คือ ไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานระดับหัวหน้า หรือผู้จัดการเท่านั้นที่จะได้รับการการอบรมเกี่ยวกับ Compliance Rules แต่เป็นพนักงานทุกคนของบริษัท
        นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งสาย "Hotlines" สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนที่มีความสัมพันธ์กับ Compliance Rules ด้วย ทั้งนี้ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการยอมรับ หรือ Compliance Rules ก็คือ การที่บริษัทต้องการให้ทุกคนในบริษัทได้มีส่วนร่วมในการดูแลบริษัท เช่น หากคุณพบว่าผู้จัดการแผนกของคุณกำลังดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ คุณก็สามารถแจ้งต่อ Hotlines หรือ ผู้จัดการที่อยู่สูงขึ้นไป เพื่อให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับการทุจริตนั้น ๆ เหตุที่มีสาย "Hotlines" เพื่อให้พนักงานสามารถแจ้งตรงต่อคณะกรรมการ Compliance ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานเอง


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที