TPA Writer Where The new ideas begin

ขนิษฐา
ผู้เขียน
ขนิษฐา
คะแนนโหวต
0
ผู้เข้าชม
259549
อัพเดท
08 พ.ย. 2006 13.41 น.

ความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องที่ใกล้ตัวและน่าสนใจ มีผลอย่างไรต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของคนเรา

ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ

 ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ

1) ด้านการบริโภคใช้สอย  ซึ่งนับว่าความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติมีประโยชน์อย่างมากกับปัจจัยในการดำรงชีวิตให้แก่มนุษย์  เช่น ด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เป็นต้น
                    ก. ด้านการผลิตอาหาร มนุษย์ได้บริโภคอาหารที่มาจากพืชและสัตว์ พืชไม่น้อยกว่า 5,000 ชนิดที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ และไม่น้อยกว่า 150 ชนิดที่มนุษย์นำมาเพาะปลูกเป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์ แต่มีเพียง 20 ชนิดเท่านั้นที่ใช้เป็นอาหารหลักของประชากรโลก คือ พวกแป้ง ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี มันฝรั่ง ความหลากหลายทางธรรมชาติที่มนุษย์นำมาใช้เป็นแหล่งอาหารจะเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ถูก นำมาใช้ ในการปรับปรุงคัดเลือกพันธุ์เพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น เช่น
                    ข้าว (rice) ข้าวเป็นอาหารหลักที่นิยมในเอเซีย มีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวในเอเซียโดยสถาบันข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute :IRRI) ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยพัฒนาจากข้าวสายพันธุ์ดั้งเดิมทุกสายพันธุ์ในเอเซีย เพื่อให้ได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่ อันนำมาซึ่งผลผลิตสูงขึ้นกว่าเดิมพันธุ์ IR - 8 นอกจากนี้ยังมีการค้นพบยีนที่ทนต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพันธุ์ข้าวพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย อันนำมาซึ่งการปรับปรุงพันธุ์ในปัจจุบัน
                    ข้าวโพด (Maize) มีการค้นพบข้าวโพดที่ทนทานโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในป่าประเทศแม็กซิโกในโลกมีเขตความหลากหลายของพืชที่สำคัญอยู่ 12 เขต จัดเป็นเขตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ในด้านเป็นแหล่งอาหาร                                                      

ข. ด้านการแพทย์ มีการใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์ในทางการแพทย์มากมายประมาณร้อยละ 25 ของยารักษาโรคผลิตขึ้นมาจาก พืชดั้งเดิม เช่น การนำพืชพวก ชินโคนา (cinchono)ผลิตยาควินินที่ใช้รักษาโรคมาลาเรีย การใช้พังพวยฝรั่งในป่าของเกาะมาดากัสการักษาโรคเลือดจาง เบาหวานและความดันสูง และในปี  พ.ศ.2543 ประเทศไทยก็ค้นพบสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านมาลาเรียอันได้แก่ น้ำเต้าลม มะพูด ชะมวง สบู่เลือด พญาครุฑ มะเกลือป่า โปร่งฟ้า และ Goniotha lamus tenuifolius (ไม่มีชื่อเรียกในภาษาไทย) เป็นต้น
                    2. ประโยชน์ด้านการผลิต (productive use value) ด้านการอุตสาหกรรม ผลผลิตของป่าที่นำมาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะโดยตรง เช่น การป่าไม้ ของป่า หรือโดยอ้อม เช่นการสกัดสารเคมีจากพืชในป่า
                    3. ประโยชน์อื่น ๆ (non - consumptive use) อันได้แก่คุณค่าในการบำรุงรักษาระบบนิเวศให้สามารถดำรงอยู่ได้ และดูแลระบบนิเวศ ให้คงทน เช่น การรักษาหน้าดินการตรึงไนโตรเจนสู่ดิน การสังเคราะห์พลังงานของพืช การควบคุมความชื้น เป็นต้น ซึ่งจัดเป็นประโยชน์ที่สำคัญ

โหวตให้คะแนนบทความ


ความคิดเห็น

Comment. 00012
นวี
นวี
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00011
1234
1234
ขอบคุณสำหรับเนื้อหามีงานส่งครูแย้ว
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00010
แพรว
แพรว
DDDDDDD
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0009
ก๊อต
ก๊อต
555+
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0008
ปาล์มมี่
ปาล์มมี่
ชอบค่ะได้สาระมากมาย
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0007
ริน
ริน
อยากให้มีรูปการ์ตูนมากๆค่ะ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0006
นพดล
นพดล
ดีๆๆหาไห้คูได้ 555+
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0005
SMD #
SMD #
เนื้อหาน้อยไปนิดนึงนะคะ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0004
เมย์ sut
เมย์ sut
ข้อมูลเป็นประโยชน์มากๆค่ะ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0003
ต่อ
ต่อ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลข้างต้นนะคับทำให้งาน ผมเสร็จเร็วขึ้นเยอะเลย ดีใจได้ส่งงานทันกำหนด ขอบคุณนะคับ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0002
มัชชี่
มัชชี่
มีเนื้อหาสาระมากๆ เลยค่ะ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0001
เชอร์รี่
เชอร์รี่
เนื้อหาดีมากๆเลยค่ะ
แจ้งลบความเห็น

กติกาการโพสข้อความ
  • กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
  • ไม่มีเนื้อหาในเชิงกล่าวหา ให้ร้าย หรือ หมิ่นประมาท
  • ไม่มีเนื้อหาที่เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ เจตนาให้เกิดความขัดแย้ง
  • ไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และ ผิดกฎหมาย
  • ทาง ส.ส.ท. ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลก่อนนำขึ้นแสดง จึงขออภัยในความไม่สะดวก เพื่อเป็นไปตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
การโพสข้อความ : * เฉพาะสมาชิกค่ะ
facebook