TPA Writer Where The new ideas begin

นิรนาม
ผู้เขียน
นิรนาม
อัพเดท
15 ม.ค. 2015 08.23 น.

www.thummech.com
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากน้ำ โดยมีเขื่อนเป็นที่กักเก็บน้ำ เป็นพลังงานที่สะอาด ไร้มลภาวะที่เป็นพิษอีกแนวทางหนึ่ง ในบทความนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน ส่วนประกอบที่สำคัญของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

6.กังหันน้ำ

6.กังหันน้ำ

 

รูปกังหันน้ำโดยรวม

แนะนำเพื่อให้อ่านได้ต่อเนื่องให้ คลิกขวาเลือก Open link in new window

 

      กังหันน้ำ (Hydraulic turbines) คือ เครื่องมือสร้างการหมุนให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กังหันน้ำทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานจากการไหลของน้ำไปเป็นการหมุนของเพลา เป็นอุปกรณ์ที่มีใบพัดถูกติดตั้งที่เพลาหมุน หรือแผ่นจานหมุน (โรเตอร์) มีท่อทางน้ำไหลผ่านใบกังหัน แรงของน้ำไปกระทบกับกังหัน ความเร็วรอบของการหมุนขึ้นอยู่กับความดันของน้ำที่ไหลมากระทบใบกังหัน ผลที่ได้จะเกิดแรงบิด (Torque) จนทำให้เพลาเกิดการหมุน กังหันน้ำมีหลายรูปแบบ การนำแต่ละรูปแบบไปใช้งานจะขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานอย่างเหมาะสม

 

วิดีโอแอนิเมทชันกังหันน้ำทั้งสามประเภท

 

การแบ่งประเภทของกังหันน้ำ: ตามเส้นทางการไหล

      น้ำสามารถไหลผ่านกังหันน้ำในเส้นทางการไหลที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเส้นการไหลของน้ำผ่านกังหันซึ่งสามารถจำแนกได้เป็นสามประเภทดังนี้

1.  กังหันน้ำไหลตามแนวแกน (Axial flow hydraulic turbines)  กังหันน้ำประเภทนี้ มีการไหลของน้ำขนานไปกับแกนเพลาหมุนของกังหัน ได้แก่กังหันน้ำคัปลาน (Kaplan turbine) มีการไหลผ่านแกนเพลาโดยตรง

 

รูปกังหันน้ำแบบคัปลาน

 

รูปกังหันน้ำแบบคัปลาน 2

 

วิดีโอจำลองการทำงานกังหันน้ำคัปลาน

 

2.  กังหันน้ำไหลตามแนวรัศมี (Radial flow hydraulic turbines) กังหันน้ำดังกล่าวมีการไหลของน้ำตั้งฉากในแนวระนาบกับเพลาหมุน ได้แก่กังหันน้ำเพลตัน (Pelton turbine)

 

 

รูปกังหันน้ำแบบเพลตัน

 

รูปแผนผังกังหันเพลตัน

 

วิดีโอกังหันน้ำเพลตัน

 

วิดีโอจำลองการทำงานของกังหันน้ำเพลตัน

 

 

3.  กังหันน้ำไหลแบบผสม (Mixed flow hydraulic turbines) เป็นกังหันน้ำที่มีการผสมผสานการทำงานกันของกังหันสองแบบข้างต้นทำให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด จึงมีการใช้งานกังหันประเภทนี้มาก กังหันประเภทนี้ได้แก่ กังหันฟรานซิส (Francis turbine) น้ำจะเข้าสู่กังหันโดยไหลตามแนวแกน และออกจากกังหันตามแนวรัศมี

 

รูปกังหันน้ำแบบฟรานซิส

 

รูปกังหันน้ำแบบฟรานซิส 2

 

วิดีโอกังหันน้ำฟรานซิส

 

การแบ่งประเภทของกังหันน้ำ: ตามความดันที่เปลี่ยนแปลง

     

      ยังมีการแบ่งประเภทของกังหันน้ำอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ แบ่งตามการเปลี่ยนแปลงตามความดันของของเหลว หรือความดันที่เกิดขึ้นขณะที่น้ำไหลผ่านตัวโรเตอร์กังหันน้ำ ความดันที่เปลี่ยนแปลงนี้ สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ

 

1.  กังหันแบบแรงกระแทก (Impulse turbine) ความดันของน้ำจะไม่เปลี่ยนแปลงขณะที่ไหลผ่านโรเตอร์ของกังหัน ความดันที่เปลี่ยนแปลงในกังหันแบบกระแทกจะเกิดขึ้นที่หัวฉีดน้ำ (Water nozzle) เท่านั้น กังหันแบบนี้ได้แก่ กังหันแบบเพลตัน

2.  กังหันแบบแรงปฏิกิริยา (Reaction turbine) ความดันของของเหลวเปลี่ยนแปลงขณะที่มันไหลผ่านโรเตอร์ของกังหัน การเปลี่ยนแปลงของความดันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ น้ำมันไหลไปกระทบกับใบกังหันเกิดแรงปฏิกิริยาผลักดันกันของน้ำ และใบกังหัน นี้คือที่มาของแรงปฏิกิริยาตามชื่อกังหันประเภทนี้ ได้แก่กังหันน้ำฟานซิส และกังหันน้ำคัปลาน

 

ข้อคิดดี ๆ ที่นำมาฝาก

 

เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้
แต่เราสามารถปรับใบเรือได้

 

โหวตให้คะแนนบทความ


facebook