Writer - ลำดับรายชื่องานเขียน

ชื่อเรื่องผู้เขียนหมวดตอนโหวตอ่าน
เก็บผ้าอ้อมทารกให้สะอาดพร้อมใช้เสมอด้วย เครื่องดูดสูญญากาศ อั้ม เรื่องสุขภาพ 1 1550
เก็บอุปกรณ์ทำแผลในบ้านด้วย เครื่องแพ็คสูญญากาศ อั้ม เรื่องสุขภาพ 1 1411
การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ khwanjai วิชาการ 1 2095
การใช้ enough สิริพร วิชาการ 1109
เก็บเส้นหมี่ไว้รับประทานนานๆ ด้วย เครื่องแพ็คสูญญากาศ อั้ม เรื่องสุขภาพ 1 5647
ลดเวลา Setup ของเครื่องพิมพ์ Hei-4 ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 55 4444
ปรับปรุงระบบปรับอากาศในพื้นที่ทำงาน ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 4492
ส่งเธอให้ถึงที่หมาย ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3515
การเปลี่ยน Box Feed in โดยใช้หลัก SMED ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 140 2669
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเจาะ Cross Slide ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2375
Hopper ลดฝุ่น ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3091
ปืนดันทุรังสูง ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2307
การนำไอน้ำแฟลชกลับมาใช้ใหม่ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 1821
นิ้วมหัศจรรย์ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3313
Automatic Short Circuit Switch ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 5 1995
เครื่องยกม้วน ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2708
ลดระยะเวลาการติดตั้งแบบกั้นข้าง ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 15 2085
แขนกลปลดล็อก ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 1884
ใช้ Sleeve ปลดชิ้นงานแทนการ Unscrew ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 1716
เครื่องวัด Heater แม่พิมพ์ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 1976
ลด Down Time ที่เกิดจาก Gear Box ขับโซ่เครื่องลาก ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 1871
ชุดค้ำยันแกนสกรีน ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 1623
Flex Mover ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 1576
อุปกรณ์ทำความสะอาดมิกเซอร์ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3 2339
ยกขึ้นก็เบ๊า เบา (อุปกรณ์ช่วยยกลูกกลิ้ง) ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 20 2511
ลดการเสีย Univerral Joint เครื่อง Profiling ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 5 1802
RIMS (ระบบการจัดการควบคุมเครื่องมือระยะไกล) ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 174 1996
Overtime Online ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 5 2539
ระบบบริหารจัดการเอกสารสัญญา / e-document management for legal ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 100 2578
โปรแกรม AutoKey Oil Record ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 1987
ระบบการแจ้งบริการงานสารสนเทศ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 1926
ปรับปรุงโปรแกรมวางแผนจาก Excel เป็น Visual Basic (Barcode) ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2448
ระบบข้อมูลสินค้า Holding ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 1767
ใบคำนวนตะกร้าอัจฉริยะ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 5 2387
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลด้านพัฒนาบุคลากร ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 1841008 292639
โครงการพัฒนาวิธีการล้างกระบะ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2627
บริการเยี่ยม ปลอดภัยยอด ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 10 2262
เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยไคเซ็น ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 5 3226
อบรมเชิงปฏิบัติการเครื่อง HPLC 18 เหลือ 8 ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 225 1736
ลดบุบ หยุดรอย ไม่รอคอยการซ่อมบำรุง ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2126