Writer - ลำดับรายชื่องานเขียน

ชื่อเรื่องผู้เขียนหมวดตอนโหวตอ่าน
ไอที หรือ กลียุค? (นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก) วิณัฐวรา เรื่องอื่น ๆ 1 1949
นวัตกรรม(ทางความคิด)กับการเปลี่ยนแปลงของโลก สุทธินันท์ 1 10 3451
โลกใบเิิดิมกับนวัตกรรมใหม่ ๆ punkpink เรื่องอื่น ๆ 1 35 1877
นวัตกรรมเปลี่ยนโลก เปลี่ยนคน เปลี่ยนความคิด กมลรัตน์ เรื่องอื่น ๆ 1 1940
(นวัตกรรมสู่การเปลี่ยแปลงของโลก) แรงขับที่หายไป! ศศิธร เรื่องอื่น ๆ 1 1861
นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเรา กาญจนาณัฐ 1 2822
ประกวดบทความนวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก นิรมล เรื่องอื่น ๆ 2 3701
สิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลง (นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงโลก) พจนีย์ เรื่องอื่น ๆ 1 1755
โลกในเก้าห้อง cherubsj เรื่องอื่น ๆ 1 45 2129
ชีวิตผมที่เปลี่ยนไป [นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงโลก] สุชาญ์รินี เรื่องอื่น ๆ 1 1641
พีรธัช นพรัตนาวงศ์ พีรธัช เรื่องอื่น ๆ 1 2165
คนต่างชาติมองเรา KIEMAN วินิจฉัย 1 6049
ทฤษฎีความเคยชิน หัวใจมีชีวิต การบริหารจัดการ 2 5764
นวัตกรรมหัวใจ วรา พรพงษ์ เรื่องอื่น ๆ 1 4 2184
ทาสนวัตกรรม [นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก] นักเขียนนอกรีต เรื่องอื่น ๆ 1 10 2221
การบ้านความเรียงของเก่ง (นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก) หัวใจมีชีวิต เรื่องอื่น ๆ 1 5 2239
โลกเปลี่ยนเราหรือเราเปลี่ยนโลก ขนิษฐา เรื่องอื่น ๆ 1 52 1879
การให้คำปรึกษาคนเก่งและเก๋า KIEMAN การบริหารจัดการ 1 3130
นวัตกรรมกับโลกปัจจุบัน กรวดทรายบนผืนดิน เรื่องอื่น ๆ 1 2287
หัวใจเล็กๆ กับนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ ชญาพัฒน์ เรื่องอื่น ๆ 1 110 3555
“นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก” ^^ สุทธิณี เรื่องอื่น ๆ 1 50 1746
ความทรงจำกับโลกที่หายไป ชนิสรา เรื่องอื่น ๆ 1 1944
บทสัมภาษณ์ ทีมงาน เรื่องอื่น ๆ 1 6727
นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก[นวัตกรรมคือโลก] อรรถพร เรื่องอื่น ๆ 1 15 2052
แสตนเลสแม่เหล็กดูดติดรึเปล่า KIEMAN เหล็กและเหล็กกล้า 1 12395
นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ผ่านเรื่องเล่ายาย-หลาน กรรณิกา เรื่องอื่น ๆ 1 15 3833
ประกวดบทความหัวข้อ นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก รัฐศาสตร์ เรื่องอื่น ๆ 1 40 4822
นวัตกรรมกับการเปลี่ยนเเปลงของโลก ธนาภรณ์ 1246
โลกแห่งนวัตกรรม อภิรักษ์ เรื่องอื่น ๆ 1 171 3011
การเรียนรู้ให้เร็วขึ้นเป็น10เท่า KIEMAN เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 5 5864
สูตรลับสุดยอดความอร่อย สุพิชชา เรื่องอื่น ๆ 1 2954
บางสิ่งที่หายไป(นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก) ศิรณัฏฐ์ เรื่องอื่น ๆ 1 15 2585
เตรียมความพร้อมก่อนลงมือกู้เงิน ธนัยวงศ์ การบริหารจัดการ 1 2913
ฮาราคีรี KIEMAN 1 3772
เสวนาพิเศษ เรื่อง “การผลักดันให้ 5 ส. อยู่อย่างยั่งยืน” แพรวา Executive Interview 1 8304
คำสัญญาของวิศวกร KIEMAN การบริหารจัดการ 1 3981
นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก--((ก้าวที่หลงลืม)) สุพิชชา เรื่องอื่น ๆ 1 5 2821
ประกวดบทความ นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พิมพ์มณี เรื่องอื่น ๆ 1 2599
“นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก” อิสรีย์ เรื่องอื่น ๆ 1 3523
นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงโลก ปคุณา เรื่องอื่น ๆ 1 2257