Full Screen Home

ԸҧѭѡɳҧԵʵ

 

Ըշ 1 ͡ Start > Program > Accessories > System Tools > Character Map

 

Ըշ 2 ѡ¹ Font Symbol

: ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @
Symbol : ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @
S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
a m p s a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~
a m p s a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~
   
           
                                  
                               

 

Ըշ 3 ٵ Char(Ţ font) ͡ Alt+Ţ font
(Ţ numeric keypad ¾Ţ 4 ѡ)

  30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 160 170 180 190 200 210 220
1   ) 3 = G Q [ e o y
2   * 4 > H R \ f p z
3 ! + 5 ? I S ] g q {
4 " , 6 @ J T ^ h r |
5 # - 7 A K U _ i s }
6 $ . 8 B L V ` j t ~

7 % / 9 C M W a k u  
8 & 0 : D N X b l v  
9 ' 1 ; E O Y c m w  
10 ( 2 < F P Z d n x  

駹 Text Formula ӵѡҵ͡ѹ繤繻¤
="m"&""&"2s" =CHAR(109)&CHAR(177)&2&CHAR(115) m2s

ҡ SI unit rules and style conventions ˹ѭѡɳͧлҳ (variables and quantity symbols) Ẻ§ (italic) ǹŢѭѡɳͧ˹ Ẻǵ駵ç " That dog weighs 10 kg! " T = 22 K  t = 3 s l = 75 cm (´ҡ http://physics.nist.gov/cuu)

 

Ըշ 4 ٤ Insert > Object > Create New > Microsoft Equation

ѡ÷ͧ Ǥԡ͡ѭѡɳҡ Equation ҧ á˹ͺٻ׹Ѻҡѧ   Format Object > Colors and Lines ҡäԡҷͺͧͧ÷ҧ鹹 ҡͧáѺͧͧ͢ Equation ա double ԡͧ

 

Ըշ 5 Add-Ins Symbolize.xla

٤ Tools > Add-Ins > Browse > ѧ subdirectory add-ins file Symbolize.xla add-in ҡ Tools > Symbolizer

Quick ʴѭѡɳШ

Copy copy ѭѡɳ͡ clip board

Put ͹ѭѡɳ͡

Append ͹ѭѡɳ͡ͷ

 

Add-in Ҩҡ www.cpearson.com

Full Screen Home

 

͡ûСͺѡٵ Excel Expert Training   
www.tpa.or.th/xlsiam/     http://xls.i.am

03/10/2544