สำนักงานเปิดทำการเฉพาะ จ.-ศ. 8.00 - 16.00 น.

日本語ページ

บริการ TPA ต่ออายุสมาชิกประเภทนิติบุคคล

กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องที่ด้านล่าง

หมายเลขสมาชิก :
* ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) :
* ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) :
ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี
ที่อยู่ :
ตำบล / แขวง : อำเภอ / เขต :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ : ต่อ
โทรสาร :
E-mail :
ข้อมูลผู้ประสานงาน
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ฝ่าย/แผนก
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
ต้องการชำระเงิน : ยังไม่ต้องการชำระเงิน ต้องการให้ติดต่อกลับ ต้องการชำระเงิน

แนบเอกสารสำเนาการชำระเงิน (Pay-In)
  • ขนาดไฟล์สูงสุดไม่เกิน : 1 MB
  • ไฟล์นามสกุล: jpg,zip,pdf,gif

ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้องแล้วกด