การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น มูลนิธิโฮซุมิ
Hozumi Foundation
Japanese Speech Contest
2023   2024

คณะกรรมการจัดการประกวด

มูลนิธิโฮซุมิ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) - ส.ส.ท.

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) - ABK & AOTS แห่งประเทศไทย

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น มูลนิธิโฮซุมิ

Hozumi Foundation Japanese Speech Contest

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น มูลนิธิโฮซุมิ 2567 (Hozumi Foundation Japanese Speech Contest 2024)
กำหนดการจะจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 ที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)

The Hozumi Foundation Japanese Speech Contest 2024 is scheduled to take place on Saturday of 24 August 2024 at Thai-Nichi Institute of Technology (TNI) on Pattanakarn Road in Bangkok, Thailand.

Contact Us

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสัญชัย แซ่เจ็ง
แผนกพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
Tel. (02) 258 0320 - 5 ต่อ 191
Email: sanchai@me.tpa.or.th