ส.ส.ท. จัดตั้ง TJDI ศูนย์ขับเคลื่อนองค์ความรู้เพื่อลดคาร์บอน (ไทย-ญี่ปุ่น)

ศูนย์ขับเคลื่อนองค์ความรู้เพื่อลดคาร์บอน (ไทย-ญี่ปุ่น)

 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางของประเทศในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรในการลดการปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions ที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ สังคม
  2. 2. เพื่อ ยกระดับมาตรฐานองค์ความรู้ และหลักสูตรดั้งเดิมของ ส.ส.ท. รวมทั้งการนำองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยมาเผยแพร่ สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและการบริการให้มีความรู้ และทักษะด้านการลดการปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก
  3. 3. เพื่อสร้างบริการเพิ่มเติมให้แก่ ส.ส.ท. ในด้านการลดการปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก

 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกรุณาคลิกที่ภาพด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียด

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

5S-Kaizen for Decarbonization

Carbon Footprint for Entrepreneur

Lean Kaizen for Decarbonization


ติดต่อสอบถาม
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
Customer Service
Tel : 0 2717 3000 ต่อ 81
E-mail : et@tpa.or.th
www.tpif.or.th