สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
 
 
     
 
  ติดต่อเสนอต้นฉบับ
 
 

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่สนใจจะเสนอต้นฉบับงานเขียนหรืองานแปลให้ทางสำนักพิมพ์ ส.ส.ท. พิจารณาจัดพิมพ์ เพียงดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. กรณีเสนอต้นฉบับงานเขียน
  • พิมพ์แบบฟอร์มที่เมนูแบบฟอร์มเสนอต้นฉบับงานเขียนและแบบฟอร์มประวัตินักเขียน/นักแปล
   กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทั้ง 2 ชุด
  • ส่งพร้อมต้นฉบับ (Hard Copy) ทางไปรษณีย์ หรือส่งไฟล์ทาง E-mail
 2. กรณีเสนอต้นฉบับงานแปล (เน้นงานแปลจากภาษาญี่ปุ่น ด้านเทคโนโลยี เทคนิคอุตสาหกรรม
  และการบริหารจัดการ)
  • พิมพ์แบบฟอร์มที่เมนูแบบฟอร์มเสนอต้นฉบับงานแปล และแบบฟอร์มประวัตินักเขียน/นักแปล
   กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทั้ง 2 ชุด
  • ส่งพร้อมตัวอย่างงานแปล ทางไปรษณีย์ หรือส่งไฟล์ทาง E-mail์

ส่งถึงสำนักพิมพ์ ส.ส.ท. ฝ่ายสำนักพิมพ์
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซ.สุขุมวิท 29 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
วงเล็บมุมซอง (เสนอต้นฉบับ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0-2258-0320-5 ต่อ 1780 หรือ 1711
หรือ E-mail : book4u@tpa.or.th

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอต้นฉบับ

แผนที่สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

 

การเตรียมไฟล์ต้นฉบับ  |   แบบฟอร์มเสนอต้นฉบับ  |   ติดต่อเสนอต้นฉบับ  |   แสดงความคิดเห็น
 

Home | About | Member