สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
 
 ::ส่วนวารสารวิชาการ
 
 
 
 
  For Quality Magazine
 
 
:: ฉบับที่ 219 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560  
 
 
:: บทบรรณาธิการ
Editor’s Talk สวัสดีปีใหม่ 2017 เปิดศักราชใหม่ขอให้ผู่อ่านทุก ท่านมีความสุข สมหวัง และบรรลุเป้าหมายในทุกเรื่องที่ ได้วางแผนไว้ สำหรับนิตยสาร QM เราก็ยังคงมอบ ความสุขผ่านทางตัวหนังสือให้กับผู้อ่านทุกท่านเช่นเคย จะกี่ปีกี่เดือนก็ขอให้เราอยู่คู่กันไปตลอด สำหรับฉบับต้อนรับปีใหม่ เรายังคงคัดสรรบทความ เรื่องใหม่ และต่อเนื่องบทความตอนเดิมที่นำเสนอไปใน ฉบับที่แล้ว เพื่อสร้างเสริมอรรถรสให้ครบถ้วน โดยเรา ยังคงมีบทความที่น่าสนใจทั้งใน Quality System และ Quality Management หลากหลายเรื่องราวที่ คัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้อ่านเป็น สำคัญ อาทิ บทความเรื่อง การค้นหาความเสี่ยงในงาน บริการ บทความเรื่อง การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) บทความเรื่อง เตรียมตัว รับมือกับยุค “Connected Society” ภายใต้ “IOT” บทความเรื่อง Business Strategy Case from Japan: Yodobashi ท้าสู้ Amazon และบทความ เรื่อง สร้าง Health Biz ติดตลาดด้วย Smart Content Marketing เชิญผู้อ่านอิ่มเอมกับเนื้อหา ภายในเล่มกันได้เลย พบกันใหม่ฉบับหน้า


:: สารบัญ
คอลัมน์ หน้า ดาวน์โหลด
Quality Trend
     การค้นหาความเสี่ยงในงานบริการ
โดย : นายคุณภาพ
11  
Quality Tools
     การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) ตอนที่ 3
โดย : วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์
15  
Quality of Life
     มะเร็งเต้านมรักษาได้
โดย : โรงพยาบาลหัวเฉียว
18  
     การดูแลรักษาระยะยาวชำนัญพิเศษผู้ป่วยสมองเสื่อมทางรอดสังคมสูงอายุไทย
โดย : คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
20  
Quality Finance
     เตรียมตัวรับมือกับยุค “Connected Society” ภายใต้ “IOT”
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
23  
     จะลงทุนซื้ออพาร์ทเม้นราคาเท่าไรดี: การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ด้วยวิธีรายได้ ตอนที่ 3
โดย : ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ
25  
Quality Strategy
     Business Strategy Case from Japan: Yodobashi ท้าสู้ Amazon
โดย : ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์
28  
Quality Marketing&Branding
     สร้าง Health Biz ติดตลาดด้วย Smart Content Marketing ตอนที่ 3
โดย : ผศ.ดร.พัลลภา ปีติสันต์
31  
Quality Idol&Model
     15 ปีแห่งความสำเร็จ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ สถาบันเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบบูรณาการ
โดย : กองบรรณาธิการ
34  


บทคัดย่อ
1. การค้นหาความเสี่ยงในงานบริการ
  มาตรฐาน ISO 9001:2015 นั้นมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดให้เข้ากับธุรกิจการบริการมาขึ้น เริ่มตั้งแต่การปรับคำศัพท์จาก “Product” เป็น “Product and Services” เพื่อเน้นให้เห็นถึงการบริการซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ (intangible product) ที่ควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ (tangible products) มากขึ้น และมาตรฐานฉบับใหม่นี้ได้เพิ่มข้อกำหนด ได้แก่ 4.1 Understanding the organization and its context และ 4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties ซึ่งจะพบว่ามีความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจบริการมากขึ้น โดยลักษณะธุรกิจบริการมีลักษณะเด่นดังนี้.....
 
2. การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) ตอนที่ 3
  ในบทความฉบับที่แล้ว ผู้เขียนได้แนะนำให้รู้จักแนวคิดของการทดลองแบบ Factorial Design รวมถึงหลักการสำคัญ 3 ข้อของการออกแบบการทดลองไปแล้ว ในบทความฉบับนี้ผู้เขียนจะนำเสนอวิธีในการออกแบบการทดลอง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้.....
 
3. เตรียมตัวรับมือกับยุค “Connected Society” ภายใต้ “IOT”
  ภายใต้การเพิ่มบทบาทของสังคมที่เชื่อมโยงกัน (connected society) อันเนื่องมาจากพัฒนาการของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เช่น การเกิด “Internet of Thing” (IOT) ธุรกิจไม่จำเป็นต้องมีขนาด (scale) ที่ใหญ่โต เพราะความคล่องแคล่วว่องไว (speedy and flexibility) และการมีเครือข่าย (networks) ที่กว้างขวาง จะมีความสำคัญหรือแม้แต่มีประสิทธิภาพที่มากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ (big scale businesses) ที่อืดอาดเชื่องช้า .....
 
4. Business Strategy Case from Japan: Yodobashi ท้าสู้ Amazon
  ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (ในประเทศญี่ปุ่น) เล็กลงเรื่อย ๆ แต่ธุรกิจของ Yodobashi Camera กลับโดดเด่นขึ้น จากความหลากหลายของชนิดสินค้ากับมาตรฐานการต้อนรับลูกค้าที่สูง ทำให้สร้างอัตรากำไรที่สูง (Yodobashi 7.8%, Yamade Denki 2.1%, Big Camera 2.9% Edion 1.6%, Cases Holding 4.1%) จึงเสมือนว่าไม่มีคู่แข่งในตลาด ขั้นต่อไปคือ การมุ่งเข้าสู่ตลาดขายตรงทางอินเทอร์เน็ต (net direct sales) จุดเด่นคือ การส่งที่รวดเร็วที่สุด นั่นคือ ภายใน 6 ชั่วโมง พร้อมกับการขยายเครือข่ายของโลจิสติกส์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และจำนวนที่มากขึ้น .....
 
5. สร้าง Health Biz ติดตลาดด้วย Smart Content Marketing ตอนที่ 3
  จากในตอนที่แล้ว ทีมวิจัยการตลาดของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย คุณสหพล เจนธนสาร คุณดิษญา โกวิทยามงคล คุณภัททิยา ผุดผ่อง คุณญาญนทุ์ โตเลิศมงคล คุณวริษา สุระพัฒน์ คุณศศิธร ศิริเสรีมงคล คุณเมจุฑา พัฒนมุข คุณฉัตร์ฐิตา วิริยนิธิเจริญ และคุณพิมพ์รพี สุรสนธิ ลงพื้นที่แล้วเพื่อเก็บข้อมูลในตลาดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า นอกจากเนื้อหาข้อมูล 5 ประเภทแล้ว ธุรกิจ Health Biz ในปัจจุบันมีกลยุทธ์ในการนำเสนอข้อมูลทั้งหมด 9 รูปแบบ.....
 

:: วารสารย้อนหลัง 8 ฉบับ
 

ฉบับที่ 224 ประจำเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
  

ฉบับที่ 223 ประจำเดือน
กันยายน-ตุลาคม 2560
  

ฉบับที่ 222 ประจำเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2560
  

ฉบับที่ 221 ประจำเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 2560
  
 

ฉบับที่ 220 ประจำเดือน
มีนาคม-เมษายน 2560
  

ฉบับที่ 218 ประจำเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
  

ฉบับที่ 217 ประจำเดือน
กันยายน-ตุลาคม 2559
  

ฉบับที่ 216 ประจำเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2559
  

:: กองบรรณาธิการ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1707 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: forquality@tpa.or.th

:: ส่งบทความ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1707 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: forquality@tpa.or.th

 
 
 

Home | About | Member