สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
 
 ::ส่วนวารสารวิชาการ
 
 
 
 
  For Quality Magazine
 
 
:: ฉบับที่ 221 ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2560  
 
 
:: บทบรรณาธิการ
Editor’s Talk ฉบับขึ้นปีที่ 24 ของนิตยสาร QM เรายังคงอัดแน่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานมาตรฐาน งานคุณภาพ รวมไป ถึงการบริหารจัดการในหลายมิติ ซึ่งเราคัดเลือก บทความที่มีเนื้อหาเข้มข้นภายใต้สถานการณ์ของ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม ที่คุกรุ่น และ ชวนติดตาม ผู้ประกอบการหลายคนเริ่มร้อน ๆ หนาว ๆ กับการขับเคลื่อนประเทศของผู้นำยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐ ที่รุกคืบเข้ามาสู่ความสั่นคลอนของหลายต่อหลาย ประเทศ จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนั้น เราพร้องที่จะเอาใจช่วย ทุกท่านเสมอ อย่างไรก็ตาม เรายังมีบทความรอทุกท่านอยู่ โดย นิตยสารฉบับที่ 221 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560 นี้ เราขอนำเสนอบทความต่อเนื่องที่ทุกท่านรอติดตาม อาทิ Quality System เสนอบทความเรื่อง การ ประยุกต์ใช้ระบบ ISO 9001:2015 ร่วมกับระบบ ISO 13485:2016 บทความเรื่อง การออกแบบการ ทดลอง (Design of Experiment) ตอนที่ 5 General Full Factorial Design ส่วน Quality Management ขอแนะนำบทความเรื่อง ความร่วมมือ ระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นภายใต้ “Donald Trump” บทความเรื่อง Business Strategy-Case from Japan: Gundam กับแผนฟื้นฟูญี่ปุ่น จากการผลิต (Monodzukuri) การไคเซ็น จนถึงการบริหารธุรกิจ และบทความเรื่อง Generation C ปรากฎการณ์ใหม่ เจนใหม่ จับอินไซต์คนคอนเนค โปรดติดตามภายในเล่ม พบกันใหม่ฉบับหน้า


:: สารบัญ
คอลัมน์ หน้า ดาวน์โหลด
Quality Trend
     การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 9001:2015 ร่วมกับระบบ ISO 13485:2016 ตอนที่ 2
โดย : นายคุณภาพ
7  
Quality Tools
     การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) ตอนที่ 5
โดย : วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์
10  
Quality of Life
     ออฟฟิศซินโดรมคืออะไร
โดย : โรงพยาบาลหัวเฉียว
12  
     มหันตภัยจากความหวาน สุขภาพคุณอาจถูกทำลายจากน้ำตาลและสารให้ความหวาน
โดย : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ (Vitallife Wellness Center)
13  
Quality Finance
     ความร่วมมือระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นภายใต้ “Donald Trump”
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
16  
Quality Strategy
     Business Strategy-Case from Japan: Gundam กับแผนฟื้นฟูญี่ปุ่น จากการผลิต (Monodzukuri) การไคเซ็น จนถึงการบริหารธุรกิจ ตอนที่ 1
โดย : ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์
18  
     เทคโนโลยีพลิกธุรกิจ...ชี้ชะตาโลก (The Impact of Disruptive Technologies on Business Model and Competition) ตอนที่ 2
โดย : ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี
21  
Quality Report
     กลยุทธ์เจาะตลาด พิชิตใจกลุ่มเป้าหมายวัยใส
โดย : กองบรรณาธิการ
24  
Quality Marketing&Branding
     Generation C ปรากฎการณ์ใหม่เจนใหม่ จับอินไซต์คนคอนเนค ตอนที่ 1
โดย : ผศ.ดร.พัลลภา ปีติสันต์
26  
     “ฉือจี้” หนึ่งในต้นแบบของกิจการเพื่อสังคม ตอนที่ 1
โดย : จิตอุษา ขันทอง
29  
Quality People
     การประเมินผลการปฏิบัติงาน: เสมือนกลยุทธ์ธุรกิจ
โดย : ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล
31
Quality Idol&Model
     ไอจีเนียส เอ็ดดูเคชั่น โมเดลสถาบันสอนภาษายุค 4.0
โดย : กองบรรณาธิการ
34  


บทคัดย่อ
1. การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 9001:2015 ร่วมกับระบบ ISO 13485:2016 ตอนที่ 2
  แนวทางของการประยุกต์ใช้ตามข้อกำหนด ISO 14791:2007 โดยสามารถด่วน์โหลดมาตรฐานนี้จาก Website: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/181/11.PDF ซึ่งเป็นวิธีการที่คล้ายวิธีการ FMEA: Failure Mode Effect Analysis โดยแนวทางของการกำหนดมีดังนี้
ข้อกำหนดที่ 1 ขอบข่าย
ข้อกำหนดที่ 2 คำศัพท์และบทนิยาม
ข้อกำหนดที่ 3 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการบริหารความเสี่ยง
ข้อกำหนดที่ 4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ข้อกำหนดที่ 5 การประเมินความเสี่ยง
ข้อกำหนดที่ 6 การควบคุมความเสี่ยง
ข้อกำหนดที่ 7 การประเมินผลที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงที่เหลืออยู่โดยรวม
ข้อกำหนดที่ 8 การรายงานการบริหารความเสี่ยง
ข้อกำหนดที่ 9 ข้อมูลการผลิตและหลังการผลิต
.....
 
2. การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) ตอนที่ 5
  ในบทความฉบับที่แล้ว ผู้เขียนได้นำเสนอการออกแบบการทดลองแบบ General Full Factorial Design ในบทความฉบับนี้ผู้เขียนขอนำเสนอการวิเคราะห์ผลการทดลอง หลังจากที่ได้ทำการทดลองตามที่ออกแบบไว้แล้ว
หลังจากทำการทดลองเรียงลำดับตามที่โปรแกรมกำหนดไว้ในช่อง C2-RunOrder และกรอกผลการทดลองซึ่งในที่นี้ คือ อายุการใช้งานลงในช่อง C7 จนครบทุกการทดลองดังรูปที่ 1 .....
 
3. ความร่วมมือระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นภายใต้ “Donald Trump”
  นโยบาย Trump ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจและหรือด้านการเมืองและความมั่นคง จะยิ่งผลักดันให้สหรัฐ
และญี่ปุ่นมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น และจะ “ใกล้ชิด” กันมากไม่เพียงในด้านการเมืองและความมั่นคงที่ทั้งคู่ต้องการถ่วงดุลจีนและป้องกันภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือเท่านั้น หากแต่ยังเพิ่มความร่วมมือและใกล้ชิดด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบาย “America First” ของ Trump ด้วย .....
 
4. Business Strategy-Case from Japan: Gundam กับแผนฟื้นฟูญี่ปุ่น จากการผลิต (Monodzukuri) การไคเซ็น จนถึงการบริหารธุรกิจ ตอนทิ่ 1
  “นักรบหุ่นยนต์ Gundam” สร้างความนิยมอย่างสูงสุดทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น เมื่อได้เริ่มออกอากาศครั้งแรกในปี 1979 ถึงแม้ในปัจจุบันนี้ผ่านมา 35 ปี ตลาดก็ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีผลกระทบต่อทั้งรัฐบาลการเมือง และแผนพิเศษต่าง ๆ Gundam ไม่เพียงแต่เป็นสินค้าเฉพาะตัวหุ่นยนต์ แต่ยังมีภาพยนตร์การ์ตูน แม้แต่สินค้าเกี่ยวเนื่องต่าง ๆ เช่น รถยนต์ หรือแม้แต่อาหาร ก็ได้รับความนิยมอย่างสูงเช่นกัน ทำให้รายได้จากสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในอดีต Content ที่แข็งแกร่งสุด ๆ นี้ จึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นสูงเกินกว่าจินตนาการ จากนั้น Business Model หรือเนื้อหาของสิ่งประดิษฐ์จึงเป็นนัยยะสำคัญต่อการฟื้นฟูญี่ปุ่น .....
 
5. Generation C ปรากฎการณ์ใหม่เจนใหม่ จับอินไซต์คนคอนเนค ืตอนที่ 1
  ในอดีตการสื่อสารของแบรนด์ถึงผู้บริโภคทำผ่านช่องทางทั้ง Above the Line และ Below the Line แต่จากที่เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการพัฒนาและการเข้าถึงข้อมูลของผู้บริโภคต่าง ๆ มากขึ้นจน Social Media ต่าง ๆ กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไป จากข้อมูลสถิติของประเทศไทยพบว่า จากจำนวนประชากรทั้งหมด 68 ล้านคน มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 38 ล้านคน คิดเป็น 56% ของประชากร และทั้ง 38 ล้านคนเป็นผู้ ใช้งาน Social Media ทั้งสิ้น มีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียผ่านมือถือ 34 ล้านคน .....
 

:: วารสารย้อนหลัง 8 ฉบับ
 

ฉบับที่ 224 ประจำเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
  

ฉบับที่ 223 ประจำเดือน
กันยายน-ตุลาคม 2560
  

ฉบับที่ 222 ประจำเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2560
  

ฉบับที่ 220 ประจำเดือน
มีนาคม-เมษายน 2560
  
 

ฉบับที่ 219 ประจำเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560
  

ฉบับที่ 218 ประจำเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
  

ฉบับที่ 217 ประจำเดือน
กันยายน-ตุลาคม 2559
  

ฉบับที่ 216 ประจำเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2559
  

:: กองบรรณาธิการ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1707 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: forquality@tpa.or.th

:: ส่งบทความ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1707 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: forquality@tpa.or.th

 
 
 

Home | About | Member