สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
 
 ::ส่วนวารสารวิชาการ
 
 
 
 
  For Quality Magazine
 
 
:: ฉบับที่ 222 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2560  
 
 
:: บทบรรณาธิการ
Editor’s Talk หลายภาคส่วนพยายามให้ความรู้และเผยแพร่ภารกิจ รวมถึงกิจกรรมของตัวเอง เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง สำหรับผู้ประกอบการได้รับรู้ถึงการสนับสนุนเชื่อมโยง ธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้ในยุคสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะ ภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทั้งด้านองค์ความ รู้ เงินทุน ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้น คือ การส่งเสริมด้าน นโยบายในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการทั้งระบบ นิตยสาร QM ฉบับที่ 222 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560 จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดทัศนะ รวมถึง การดำเนินงานของภาครัฐที่มุ่งเป้าหมายสู่การเจริญ เติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านบทสัมภาษณ์ผู้ทรง เกียรติ คือ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถึงภารกิจหลักในการสร้างแรงกระตุ้นแก่ธุรกิจสาร์ทอัพ ของไทยให้มีความยั่งยืน นอกจากนี้เรายังมีบทความน่าอ่านเพื่อทุกท่านอีกเช่น เคย อาทิ Quality System ขอแนะนำบทความเรื่อง การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) ตอนที่ 6 General Full Factorial Design Quality Management ขอแนะนำบทความเรื่อง การร่วมทุน ระหว่าง “Tencent” กับ “Tesla” บทความเรื่อง เทคโนโลยีพลิกธุรกิจ...ชี้ชะตาโลก และบทความเรื่อง Generation C ปรากฎการณ์ใหม่เจนใหม่ จับอินไซต์ คนคอนเนค โปรดติดตามภายในเล่ม พบกันใหม่ฉบับหน้า


:: สารบัญ
คอลัมน์ หน้า ดาวน์โหลด
Cover Story
     Br�el & Kjaer Type 9712 PULSE Reflex Acoustic Camera กล้องถ่ายภาพเสียง
โดย : บริษัท เมเชอร์โทรนิกส์ จำกัด
5  
Quality Tools
     การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) ตอนที่ 6
โดย : วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์
15  
Quality of Life
     “โนโรไวรัส” ระบาดในโรงเรียน
โดย : โรงพยาบาลหัวเฉียว
17  
     โรคอ้วน ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตของคนไทย
โดย : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ (Vitallife Wellness Center)
18  
Quality Finance
     การร่วมทุนระหว่าง “Tencent” กับ “Tesla”
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
21  
Quality Strategy
     Business Strategy-Case from Japan: Gundam กับแผนฟื้นฟูญี่ปุ่น จากการผลิต (Monodzukuri) การไคเซ็น จนถึงการบริหารธุรกิจ ตอนที่ 2
โดย : ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์
23  
     เทคโนโลยีพลิกธุรกิจ...ชี้ชะตาโลก (The Impact of Disruptive Technologies on Business Model and Competition) ตอนที่ 3
โดย : ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี
26  
Quality Report
     ความปลอดภัยในธุรกรรมการเงินออนไลน์
โดย : กองบรรณาธิการ
29  
Quality Marketing&Branding
     Generation C ปรากฎการณ์ใหม่เจนใหม่ จับอินไซต์คนคอนเนค ตอนที่ 2
โดย : ผศ.ดร.พัลลภา ปีติสันต์
31  
     “ฉือจี้” หนึ่งในต้นแบบของกิจการเพื่อสังคม ตอนที่ 2
โดย : จิตอุษา ขันทอง
33  
Quality Idol&Model
     ธุรกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่แจ้งเกิดได้ในคลิ้กเดียว
โดย : กองบรรณาธิการ
36  
Special Scoop
     ความร่วมมือเศรษฐกิจไทยภายใต้บริบทของอาเซียน
โดย : กองบรรณาธิการ
39  
     กระทรวงอุตฯ เปิดเกมรุกเร่งผลักดันวงการสตาร์ทอัพไทย
โดย : กองบรรณาธิการ
42  


บทคัดย่อ
1. การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) ตอนที่ 6
  ในบทความฉบับที่แล้ว ผู้เขียนได้นำเสนอการใช้ Minitab ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง ในบทความฉบับนี้ผู้เขียนขอนำเสนอการตีความผลการทดลองที่ได้จากการวิเคราะห์ในบทความฉบับที่แล้ว
สำหรับการตีความผลการทดลอง ต้องเริ่มจากการตีความส่วนของกราฟ 4 in 1 ดังแสดงในรูปที่ 1 ก่อน เพราะเป็นการเช็คข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นอย่างไร ถ้าข้อมูลมีคุณภาพที่ดีพอ ก็จะสามารถอ่านผล ANOVA ในรูปที่ 2 ต่อไปได้ ในทางกลับกัน หากคุณภาพข้อมูลไม่ดี ผล ANOVA ก็ไม่สามารถนำมาใช้ตีความได้ .....
 
2. โรคอ้วน ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตของคนไทย
  วิถีการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบของคนในปัจจุบันนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบและมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก
จากสถิติการเพิ่มจำนวนของประชากรไทยตั้งแต่ พ.ศ.2551-2555 นั้น พบว่า “โรคอ้วน” หรือ Obesity ได้กลายมาเป็นปัญหาหนึ่งในกลุ่มคนทำงานอายุระหว่าง 20-29 ปี โดยมีอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 36 เปอร์เซ็นต์ในกลุ่มผู้ชาย และ 47 เปอร์เซ็นต์ในกลุ่มผู้หญิง .....
 
3. การร่วมทุนระหว่าง “Tencent” กับ “Tesla”
  มีข่าวปรากฏออกมาในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2017 ที่ผ่านมา ที่เป็นที่กล่าวขวัญถึงในบรรดาผู้ที่สนใจพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ นั่นก็คือ ข่าวที่บริษัท “Tencent Holdings” ของจีน ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท “Tesla” ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงดังชนิดกระเดื่องโลกในปัจจุบัน ทำให้ “Tencent” ซึ่งถือหุ้น “Tesla” คิดเป็นมูลค่า 1,770 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในอันดับที่ 5 ของ “Tesla” .....
 
4. เทคโนโลยีพลิกธุรกิจ...ชี้ชะตาโลก (The Impact of Disruptive Technologies on Business Model and Competition) ตอนที่ 3
  สำหรับตอนที่ 2 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้อธิบายถึงเทคโนโลยีพลิกธุรกิจและชี้ชะตาโลกในด้านความฉลาดของเทคโนโลยี (Intelligent) ซึ่งประกอบไปด้วย Artificial Intelligence: AI & Advanced Machine Learning: ML หรือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี Machine Learning และ Intelligent Apps ซึ่งจะเน้นการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาทำให้แอพพลิเคชั่นมีความฉลาดและสามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้อย่างชาญฉลาด รวมถึง Intelligent Things หมายถึงสิ่งของต่าง ๆ รอบตัวเราจะมีความเป็นอัจฉริยะที่สามารถเข้าใจ เรียนรู้ คาดการณ์ ปรับตัวและสามารถทำงานได้เองอย่างเป็นอิสระ โดยที่ Intelligent Things ในปัจจุบันอยู่บนพื้นฐานของ Internet of Things (ทุกอย่างเชื่อมต่อกับระบบ Internet)
สำหรับตอนที่ 3 นี้ ผู้เขียนจะมาอธิบายถึงเทคโนโลยีพลิกธุรกิจและชี้ชะตาโลก ด้านดิจิทัล (digital) ซึ่งหลากหลายอุตสาหกรรมได้นำไปใช้เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุค 4.0 และนำไปสู่การสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ .....
 
5. Generation C ปรากฎการณ์ใหม่เจนใหม่ จับอินไซต์คนคอนเนค ตอนที่ 2
  Generation Connectedness หรือ Gen C เป็นกลุ่มคนที่มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ลักษณะที่หนึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกที่ทุกเวลา (connection) โดยในฉบับนี้ เราจะมารู้จักลักษณะที่ 2 คือมีความอยากรู้อยากเห็น (curation)
ในประเด็นนี้นักศึกษาปริญญาโทสาขาการตลาด ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกอบด้วย คุณจาฏุพัจน์ คงธนารัตน์ คุณนิดา มิตรศรัทธา คุณชีวิน เสาร์น้อย คุณณัฐกานต์ จันทรอำไพวงศ์ คุณกฤติญา ประสงค์สุข คุณ ชนาการนต์ รุ่งเต่า คุณน้ำทิพย์ เนื่องกลิ่น คุณนรกมล แก้วฟอง และ คุณปรารถนา ติสวัสด์ ได้ทำการวิจัยการตลาดโดยการทำแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 741 คน และการทำวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการทำ Focus Group และการสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 50 คน พบว่า .....
 

:: วารสารย้อนหลัง 8 ฉบับ
 

ฉบับที่ 224 ประจำเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
  

ฉบับที่ 223 ประจำเดือน
กันยายน-ตุลาคม 2560
  

ฉบับที่ 221 ประจำเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 2560
  

ฉบับที่ 220 ประจำเดือน
มีนาคม-เมษายน 2560
  
 

ฉบับที่ 219 ประจำเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560
  

ฉบับที่ 218 ประจำเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
  

ฉบับที่ 217 ประจำเดือน
กันยายน-ตุลาคม 2559
  

ฉบับที่ 216 ประจำเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2559
  

:: กองบรรณาธิการ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1707 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: forquality@tpa.or.th

:: ส่งบทความ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1707 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: forquality@tpa.or.th

 
 
 

Home | About | Member