สมัครสมาชิกวารสารได้ที่นี่  
 
  วารสาร Kaizen
 
 
วารสารฉบับปัจจุบัน
:: ฉบับที่ 169 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 
 
 
:: บทบรรณาธิการ
เมื่อจะเริ่มทำไคเซ็น มักจะมีคำบ่นเสมอว่า คิดไม่ออก ไม่มีไอเดียอะไรเลย ถ้าคิดโดยไม่เรียนรู้ หรือไม่หา ข้อมูลเลยก็คงคิดไม่ออก ดังนั้น การสังเกตจาก ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งให้เกิด ไอเดียไคเซ็นได้ การดูตัวอย่างไคเซ็นก่อน ๆ ก็ทำให้ เกิดไอเดียได้เช่นกัน แต่แท้จริงแล้ว ในเชิงทฤษฏีที่จะ ทำให้เกิดไอเดียไคเซ็นนั้น ก็ทำให้นึกถึงเทคนิคไอเดีย ไคเซ็น ที่มีมุมมอง 3 ประการด้วยกัน ประกอบด้วย 1) วิธี 5W1H 2) วิธี ECRS (หลักเกณฑ์ 4 อย่างของไค เซ็น) และ 3) หลักการเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว 1) วิธี 5W1H ประกอบด้วย Why (ทำไม) What (อะไร) Where (ที่ไหน) When (เมื่อไร) Who (ใคร) และ How (ทำอย่างไร) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก การที่มีความชัดเจนในงานว่าทำทำไม (Why) ก็จะ ทำให้สามารถพบได้ว่างานที่ทำนั้นไม่ค่อยมีความ หมาย เป็นการทำงานที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เมื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แล้ว ก็จะวางแผนวาง มาตรการที่ทำให้ 5W1H ชัดเจนได้ 2) วิธี ECRS ประกอบด้วย 1) E ย่อมาจาก Eliminate คือ การกำจัดงานหรือการทำงานที่ไม่ จำเป็น 2) C ย่อมาจาก Combine คือ การรวม เอางานหรือความเคลื่อนไหวเข้าด้วยกัน 3) R ย่อมา จาก Rearrange คือ การสับเปลี่ยน เช่น การเปลี่ยน ลำดับของงานหรือการทำงานทำให้สะดวกและรวดเร็ว ขึ้น และ 4) S ย่อมาจาก Simplify คือ การทำให้งาน หรือความเคลื่อนไหวที่จำเป็นให้ง่ายขึ้น ในที่นี้ผลลัพธ์ นั้น E จะได้รับผลลัพธ์ที่สุดแล้วรองลงมา 3) หลักการเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว หลักคิดก็คือ ทำอย่างไรให้มีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุดได้ผลงานมาก ที่สุด ประกอบด้วยหลักคิดพื้นฐานได้แก่ 1) ทำอย่างไร ให้การเคลื่อนไหวทำได้สบายขึ้น 2) ทำให้จำนวนการ เคลื่อนไหวพื้นฐานที่จำเป็นมีน้อยที่สุด 3) ในการ ทำงานนั้นให้ใช้งานสองมือในเวลาเดียวกัน และ 4) ทำให้การเคลื่อนไหวแต่ละครั้งมีระยะทางที่สั้นที่สุด นั่นก็คือ ทำอย่างไรให้ทำงานได้สบายขึ้น เร็วขึ้น เหนื่อยน้อยลง มีประสิทธิผลที่สูง และไม่มีความผิด พลาด 3 หลักการนี้จะใช้กันมากในการทำงาน แต่ อย่างไรก็ตาม หลักการหรือหลักคิดเหล่านี้ นำมาเป็น มุมมองเพื่อเกิดไอเดียใหม่ ๆ ที่ทำให้เกิดสินค้าใหม่ ๆ แปลก ๆ ขึ้นมาให้ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั่นเอง ดูตัวอย่างสินค้าใหม่ ๆ ไอเดียดี ๆ ใน YouTube เป็น จำนวนมาก มีสินค้าบางอย่างที่ผสมผสานหลาย ๆ อย่าง เข้าด้วยกัน หรือทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น | ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์


:: สารบัญ
คอลัมน์ หน้า


:: วารสารย้อนหลัง 8 ฉบับ
 

ฉบับที่ 168 ประจำเดือน
กันยายน 2563
  

ฉบับที่ 167 ประจำเดือน
สิงหาคม 2563
  

ฉบับที่ 166 ประจำเดือน
กรกฎาคม 2563
  

ฉบับที่ 165 ประจำเดือน
มิถุนายน 2563
  
 

ฉบับที่ 164 ประจำเดือน
พฤษภาคม 2563
  

ฉบับที่ 163 ประจำเดือน
เมษายน 2563
  

ฉบับที่ 162 ประจำเดือน
มีนาคม 2563
  

ฉบับที่ 161 ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2563
  

:: กองบรรณาธิการ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1720 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: kaizen@tpa.or.th

:: ส่งบทความ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1720 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: kaizen@tpa.or.th

 
 
 

Home | About | Member