ข้อมูลการจัดส่งนิตยสาร

ข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน
วิธีการชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 172-0-239233
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเอ็มควอเทียร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 009-2-23325-3

หลักฐานการสมัครสมาชิกของท่านจะสมบูรณ์ได้ ทั้งนี้ท่านต้องส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครกลับมายัง
หมายเลขโทรสาร 0 2662 1096 หรือ E-mail : maz_member@tpa.or.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์นิตยสาร โทรศัพท์ 0 2258-0320-5 ต่อ 1740