สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
 
 ::ส่วนวารสารวิชาการ
 
 
 
 
  วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี
 
 
:: ฉบับที่ 242 ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2558 
 
 
:: บทบรรณาธิการ
วาระแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่อง “ขยะ” “ขยะ” เป็นปัญหาที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน โดย เฉพาะขยะชุมชน ที่ขาดระบบในการจัดการที่ดีทำให้ ส่งผลกระทบต่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสีย กลิ่นเหม็น รวมถึงเชื้อโรคที่มาพร้อมกับแมลงวัน และยุง การจัดการขยะด้วยวิธีดั้งเดิมที่นิยมใช้กันมาก คือ การฝังกลบ แต่ด้วยปริมาณขยะที่มีจำนวนมหาศาล และเพิ่มจำนวนขึ้นทุกวัน ทำให้หาพื้นที่ฝังกลบยาก มากขึ้น ทางเลือกที่น่าจับตามอง คือ การเผาขยะ แต่จะเผา อย่างไรให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด และได้ประโยชน์จากการเผาขยะมากที่สุด “โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ” ดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดี ที่สุดในเวลานี้ ที่ผ่านมา ประเทศไทยใช่ว่าจะไม่เคยมีโรงไฟฟ้า พลังงานขยะ เราเคยมีและยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน แต่ จากประสบการณ์ที่ประชาชนได้รับ ทำให้เกิดความ กังวลว่า โรงไฟฟ้าจะไม่ใช่ทางออกในการจัดการกับ ขยะ แต่จะเป็นการสร้างปัญหารอบใหม่ให้กับสังคม ไทยหรือไม่? คำถามนี้เชื่อว่า ผู้มีอำนาจในบ้านเมือง ก็คงพยายามขบคิดเพื่อนำไปสู่วิธีที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้ ประชาชนผ่อนคลายความกังวล อย่างไรก็ตาม การจัดการปัญหาขยะ คนในชาติควร จะต้องร่วมกันรับผิดชอบนับตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ เพื่อให้เกิดวงจรการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและ ยั่งยืน ส่วนแผนที่รัฐวางโรดแมปไว้ว่าจะมีโรงไฟฟ้า พลังงานขยะเกิดขึ้นในประเทศไทย 53 แห่ง ก็เป็นอีก เรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปว่า จะเกิดได้หรือไม่ได้ อย่างไร และเราคนไทยจะมีทางออกร่วมกันในการ จัดการปัญหาขยะที่ปลายทางอย่างไร สำหรับฉบับนี้ สวัสดีค่ะ ติดตามอ่านนิตยสาร Techno & InnoMag Online ได้ทุกต้นเดือนของเดือนคู่ (กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม ธันวาคม) ได้ทาง www.tpaemagazine.com www.tpa.or.th/publisher www.issuu.com/tpaemagazine และติดตามความเคลื่อนไหวของนิตยสารในเครือ ส.ส.ท. ได้ทาง Facebook Fanpage “TPAeMagazine”


:: สารบัญ
คอลัมน์ หน้า ดาวน์โหลด
     บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
โดย : บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
0  
     บริษัท เวอร์ทัส จำกัด
โดย : บริษัท เวอร์ทัส จำกัด
2  
     Azbil (Thailand) Co., Ltd.
โดย : Azbil (Thailand) Co., Ltd.
3  
     บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โดย : บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5  
     TILOG Logistix 2015
โดย : บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด
7  
     บริษัท ต.ธีรกิจ จำกัด
โดย : บริษัท ต.ธีรกิจ จำกัด
9  
     Green Building 2015
โดย : IMPACT Exhibition Management Co.,Ltd.
11  
     บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
โดย : บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
13  
     บริษัท อุลตร้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โดย : บริษัท อุลตร้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
14  
     Green Building 2015
โดย : IMPACT Exhibition Management Co.,Ltd.
16  
     METALEX 2015
โดย : บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด
79  
     โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม
โดย : โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม
80  
Contents
     สารบัญ
โดย : กองบรรณาธิการ
4  
Editor
     บทบรรณาธิการ
โดย : กองบรรณาธิการ
8  
     Activity
โดย : กองบรรณาธิการ
10  
Special Scoop
     “ขยะ” วิกฤตชาติ โรงไฟฟ้า คือ ทางออกจริงหรือ?
โดย : กองบรรณาธิการ
17  
     เพิ่มมูลค่าให้ขยะ ด้วย RDF Technology
โดย : กองบรรณาธิการ
23  
     ข้อควรรู้ ก่อนมีโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
โดย : กองบรรณาธิการ
26  
     ซุปเปอร์เอนไซม์
โดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
29  
Inspiration
     มิติใหม่ Colorful PV ผลิตไฟฟ้าได้ สวยด้วย
โดย : กองบรรณาธิการ
31  
     กลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
โดย : โกศล ดีศีลธรรม
33  
     การทดสอบและทวนสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ เพื่อความปลอดภัย (ตอนที่ 3)
โดย : สุพจน์ ตุงคเศรวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องมือมาตรวิทยา บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด (แปลและเรียบเรียง)
37  
Production
     เทคนิคประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องปั๊มเซอร์โว (ตอนที่ 1)
โดย : อำนาจ แก้วสามัคคี
39  
     ความสำคัญของ Poka-Yake ในกระบวนการผลิต (ตอนที่ 1)
โดย : พิชัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ ที่ปรึกษาอิสระและนักวิจัยแห่งชาติ
43  
Energy & Environmental
     ระบบการจัดการพลังงานสำหรับรถไฟฟ้า
โดย : อารีย์ หวังศุภผล
46  
Focus
     พลังงานชีวมวล ศักยภาพและโอกาสของไทย
โดย : ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
50  
Worldwide
     ยานยนต์ไร้คนขับ เรื่องจริงไม่ใช่หนังวิทยาศาสตร์อีกต่อไป
โดย : ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (สวท
54  
Report
     มุ่งงบฯ เสริมฐานงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
โดย : กองบรรณาธิการ (เรียบเรียง)
57  
     เคล็ด (ไม่) ลับ เทคโนโลยีสีเขียวสู่ความยั่งยืน
โดย : กองบรรณาธิการ (เรียบเรียง)
58  
     มารู้จัก “อีโค สติ๊กเกอร์” กันเถอะ
โดย : วงศกร ตระกูลหิรัญผดุง
60  
     World Skill 2015
โดย : บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
63  
     เคมีภัณฑ์เพื่อชีวิต กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย
โดย : กองบรรณาธิการ
65  
Books Guide
     แนะนำหนังสือใหม่
โดย : กองบรรณาธิการ
72  
     แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่
โดย : กองบรรณาธิการ
75  
     กราบหลวงปู่ ลอดโบสถ์เก่า เดินชม ชิม ช้อป @วัดตะเคียน
โดย : หมูดิน
77  

บทคัดย่อส่วน A
1. “ขยะ” วิกฤตชาติ โรงไฟฟ้า คือ ทางออกจริงหรือ?
  วิกฤตขยะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้ง ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับบ่อขยะแพรกษา ที่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา เหตุการณ์ดังกล่าว ถือเป็นระฆังยกแรกที่ช่วยดึงความสนใจของรัฐบาลยุค คสช. ในการที่จะหันมาให้ความสนใจและหาวิธีการในการจัดการเรื่องขยะอย่างจริงจัง จนนำมาสู่การจัดนำโรดแมปการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ผ่านการเห็นชอบจาก คสช. แล้ว เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา
 
2. เพิ่มมูลค่าให้ขยะด้วย RDF Technology
  วันนี้เรากำลังมีการพูดถึง “โรงไฟฟ้าขยะ” ที่จะเข้ามาเป็นทางเลือกหนึ่งในการกำจัดขยะ แต่ด้วยวัฒนธรรมการทิ้งขยะแบบตามใจฉัน ขาดระบบในการคัดแยกของคนไทย ได้สร้างความกังวลให้กับโรงไฟฟ้าขยะ เนื่องมาจากการปะปนของขยะอินทรีย์ที่จะทำให้การเผาไหม้ในโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดปัญหามลพิษตามมา
เทคโนโลยีในการแปลงขยะเป็นเชื้อเพลิง หรือ RDF (Refuse Derived Fuel) ก่อนใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เชื่อว่าจะช่วยปลดล็อกปัญหาโรงไฟฟ้าขยะในประเทศไทยได้จริงหรือไม่
 
3. ข้อควรรู้ ก่อนมีโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
  กระแสโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมกำลังถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันว่า ควรหรือไม่ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในประเทศไทย ฟากหนึ่งมองว่า โรงไฟฟ้าพลังงานขยะจะเป็นทางออกของประเทศทั้งในเรื่องการแก้ปัญหาขยะที่กำลังล้นเมือง และการผลิตพลังงานทางเลือกสำหรับคนไทย ขณะที่ประชาชนอีกฟากหนึ่งที่ไม่เห็นดีเห็นงามกับเรื่องดังกล่าว ด้วยเหตุผลด้านมลพิษ และที่สำคัญไม่มีใครอยากมี “โรงไฟฟ้าขยะอยู่ข้างบ้าน” เมื่อประชาชนเสียงแตก การเกิดขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะจึงไม่ใช่เรื่องที่จะดำเนินการได้ง่าย ๆ เพราะต้องผ่านด่านสำคัญ คือ ทำอย่างไรให้สังคมและประชาชนยอมรับให้ได้เสียก่อน
 
4. ระบบการจัดการพลังงานสำหรับรถไฟฟ้า
  รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ไม่ได้เป็นรถชนิดใหม่ แต่มีการผลิตและเปิดตัวในปี พ.ศ.2373 จากนั้นมีการซื้อขายในเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 แต่ช่วงเวลาที่สำคัญของรถยนต์ไฟฟ้านี้ ก็ได้เลือนหายไปในช่วงเวลาดังกล่าว EV ได้รับการยอมรับว่า มีประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ดี แต่มีระยะการขับขี่สั้นค่าใช้จ่ายสูง ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่นาน แบตเตอรี่ราคาแพงและยังไม่ทนทานมาก ในขณะที่รถยนต์เครื่องสันดาปภายใน (Internal Combustion Engine Vehicles: ICEVs) ที่คิดค้นขึ้นในปี พ.ศ.2403 นั้น มีค่าใช้จ่ายเรื่องเชื้อเพลิงที่ถูกกว่า มีการใช้งานที่สะดวกกว่า และมีเทคโนโลยีการผลิตที่เชื่อถือได้ สิ่งเหล่านี้ทำให้ EV แทบหยุดการผลิตในช่วงต้นทศวรรษที่ 1930 [3] แต่อย่างไรก็ตาม EVs ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่อย่างเดียว (Batter Electric Vehicles: BEVs) หรือรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิง/แบตเตอรี่ (Fuel Cell Electric Vehicles; FCEVs) ก็ถูกปลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้ง เนื่องจากเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
 
5. ยานยนต์ไร้คนขับ เรื่องจริงไม่ใช่หนังวิทยาศาสตร์อีกต่อไป
  ตั้งแต่สมัยผมยังเป็นเด็ก เราคุ้ยเคยกับหนังแนววิทยาศาสตร์ หรือ Sci-fi กันดี และหนึ่งในฉากของหนังแนวนี้ เราจะต้องเห็นยานพาหนะแห่งอนาคต รูปร่างคล้ายรถยนต์หรือจรวดบาง วิ่งหรือบินไปมาในเมืองแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้า และผู้คนใส่ชุดแปลก ๆ ทันสมัย และมักจะสังเกตได้ว่า ยานพาหนะเหล่านี้ มันวิ่งหรือบินได้โดยไม่ต้องมีคนขับ ซึ่งภาพเหล่านี้ยังคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราตั้งแต่เด็กจนโต และผมเชื่อว่า มันก็ยังอยู่ในหัวสมองของเหล่านักวิจัยและพัฒนาทั่วโลก จึงทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้นักวิจัยและพัฒนาเหล่านี้มุ่งมั่นที่จะสร้างยานพาหนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ที่ไม่ต้องมีคนขับ หรือที่เราเรียกว่า ยานยนต์ไร้คนขับ (Driverless Vehicle หรือ Self-Driving Vehicle)
 

:: วารสารย้อนหลัง 8 ฉบับ
 

ฉบับที่ 255 ประจำเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
  

ฉบับที่ 254 ประจำเดือน
กันยายน-ตุลาคม 2560
  

ฉบับที่ 252 ประจำเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 2560
  

ฉบับที่ 251 ประจำเดือน
มีนาคม-เมษายน 2560
  
 

ฉบับที่ 250 ประจำเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560
  

ฉบับที่ 249 ประจำเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
  

ฉบับที่ 248 ประจำเดือน
กันยายน-ตุลาคม 2559
  

ฉบับที่ 247 ประจำเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2559
  

:: กองบรรณาธิการ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1710 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: technology@tpa.or.th

:: ส่งบทความ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1710 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: technology@tpa.or.th

 
 
 

Home | About | Member