พรีเซนต์งานด้วยไอเดียนักโฆษณา ลีลานักมายากล : นำเสนอให้ตรงจุด ตอบโจทย์ธุรกิจ และสะกดใจผู้ฟัง

2018-08-27 12:24:43

 

หลาย ๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำเสนอมือใหม่ เมื่อต้องนำเสนองานต่อลูกค้าหรือหัวหน้า คงต้องเผชิญปัญหาหลายเรื่อง ตั้งแต่จะถ่ายทอดรายละเอียดอย่างไรจึงจะน่าประทับใจ ทำอย่างไรจึงจะดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้ กังวลใจว่าจะชนะใจลูกค้าได้อย่างไร และอีกสารพัดปัญหา

พรีเซนต์งานด้วยไอเดียนักโฆษณา ลีลานักมายากล”  เล่มนี้แนะนำ 51 แนวคิดที่จะช่วยเติม “ไอเดีย” ให้งานนำเสนอของคุณสร้างสรรค์และโดดเด่น สื่อสารตรงจุด และตอบโจทย์ธุรกิจ จากประสบการณ์ของผู้เขียนซึ่งทำงานทั้งในวงการโฆษณา ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารโดยเน้นอินเทอร์เน็ต รวมทั้งทำงานสร้างแบรนด์  

นอกจากทำงานในวงการโฆษณา ผู้เขียนยังทำงานเป็นนักมายากลด้วย จึงสามารถแนะนำ “ลีลา” การนำเสนอที่น่าสนใจ ถ่ายทอดได้ทั้งเนื้อหาและความรู้สึก จนสะกดผู้ฟังให้ติดตามการนำเสนออย่างต่อเนื่อง ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายได้  

ผู้เขียนเน้นเรื่องแนวคิดว่า “จะออกแบบวิธีนำเสนออย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานนำเสนอ” และอธิบายเหตุผลว่าทำไม เพื่อให้ผู้อ่านนำไปประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้  

ทั้งแนวคิดเรื่องพื้นฐานที่ต้องทำในงานนำเสนอ ไอเดียเพื่อยกระดับคุณภาพงานนำเสนอ ข้อควรระวังเพื่อป้องกันปัญหา และลีลาการนำเสนอสไตล์นักมายากล

เนื้อหาในเล่มนี้ไม่ใช่แค่แนะนำรายละเอียดปลีกย่อยอย่างเช่น ทำพาวเวอร์พอยต์อย่างไรให้สวย ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ไม่ใช่หัวใจสำคัญของการนำเสนอให้ประสบความสำเร็จ

 

นอกจากแนวคิดการนำเสนอเพื่อชนะใจผู้ฟัง ผู้เขียนยังแนะนำวิธีรับมือปัญหาความกังวลของตัวเองขณะที่นำเสนอด้วย

และที่สำคัญ คอยเน้นย้ำว่างานนำเสนอนั้นต้องพยายามสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ แต่ต้องไม่หลุดโลกเกินจริง และต้องบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจด้วย เพราะขั้นตอนสำคัญที่สุดเมื่อทำงานนำเสนอคือการตั้งเป้าหมาย แล้วออกแบบเรื่องราวและวิธีสื่อสาร เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายนั้น ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จของงานนำเสนอทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอต่อหน้าลูกค้า หรือการนำเสนอโครงการหรือแผนงานเพื่อให้ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการได้จากผู้บังคับบัญชา

 

หนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ผลงานการนำเสนอของคุณ “เข้าท่า” และ “เข้าตา” คนที่จะชี้ชะตาว่างานของคุณนั้น “สุดยอด” กว่าเดิม และทำให้เขา OK กับงานของคุณได้ไม่ยาก


  

 

ทดลองอ่าน

 

 

พรีเซนต์งานด้วยไอเดียนักโฆษณา ลีลานักมายากล

หมวดการพัฒนาตนเอง 

โดย  Shinya Uchida

แปลโดย บรรเจิด ชวลิตเรืองฤทธิ์

หนา 208 หน้า ราคา 200 บาท

ขนาด Pocketbook (กระดาษถนอมสายตา)

 

 


แนะนำให้เพื่อน: