ถูกต้องทุกการตัดสินใจ : คู่มือการตัดสินใจสำหรับคนทำงานและนักธุรกิจ

2019-05-17 08:12:33


ฝึกการใช้ "หลักคิดที่ถูกต้อง" แทนการใช้เพียง "สัญชาตญาณ" ก่อนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเพื่อกำไรและใช้ชนะ


การใช้ชีวิตในแต่ละวัน คุณคิดว่ามี การตัดสินใจกี่ครั้ง ?

ถ้าไม่นับการทำงานของร่างกายที่เป็นไปตามธรรมชาติ อย่างหายใจหรือเดิน คิดเฉพาะส่วนที่เป็นการตัดสินใจแบบมีสติเท่านั้น ใน 1 วันจะมีการตัดสินใจประมาณ 2,000 ครั้ง

แม้คนเราจะตัดสินใจไม่ถึงวันละ 2,000 ครั้ง ทุกคนก็ต้องตัดสินใจเลือกตลอดเวลา ถ้าเป็นคนทำธุรกิจ ในบรรดาเรื่องราวที่ต้องตัดสินใจ ก็มีหลายสิบเปอร์เซ็นต์ที่เกี่ยวข้องกับการคิดว่าจะทำกำไรได้อย่างไร นั่นคือต้องพิจารณาเรื่องกำไรหรือขาดทุนอยู่ตลอดเวลา การเปรียบเทียบข้อเสนอหลาย ๆ ข้อแล้วพิจารณาเลือกข้อเสนอที่ทำให้มีกำไรมากที่สุดนั้นเป็นเรื่องที่คนทำธุรกิจต้องทำเป็นประจำอยู่แล้ว อย่างเช่น... 

 • ควรจะลดราคาเพื่อเพิ่มยอดขายหรือไม่ ?
 • ควรจะรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อพิเศษในช่วงที่มีงานยุ่ง ?
 • ควรจะรับแรงงานเพิ่มเมื่อไร ?
 • ควรเช่ารถจากบริษัท A หรือบริษัท B ถึงจะคุ้มกว่ากัน ?
 • เอาต์ซอร์สซิงหรือผลิตเอง วิธีไหนจะมีกำไรมากกว่ากัน ?
 • ต้องคำนึงถึงต้นทุนจม ต้นทุนค่าเสียโอกาส ในกรณีใดบ้าง ?

 

ถูกต้องทุกการตัดสินใจ 1 photo p1410-3_zpsyduaqxov.jpg

เมื่อต้องตัดสินใจเรื่องกำไรขาดทุน คุณใช้ขั้นตอนอะไรบ้างที่นำไปสู่การตัดสินใจขั้นสุดท้าย ?  ใช้สัญชาตญาณและประสบการณ์ หรือใช้วิธีถามจากเพื่อนร่วมงานที่เชี่ยวชาญเรื่องการคิดกำไรขาดทุน ?

ถูกต้องทุกการตัดสินใจ2 photo p1410-1_zpsoxnlty7w.jpg

ที่จริงแล้วถ้าเป็นไปได้ คุณควรสร้างความสามารถในการตัดสินใจเรื่องกำไรขาดทุนอย่างมั่นใจจะดีกว่า

 

หนังสือ “ถูกต้องทุกการตัดสินใจ” เล่มนี้ จะบอกหลักคิดที่ถูกต้อง ขั้นตอนและเทคนิคในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาแบบกระชับ โดยยกตัวอย่างโจทย์ในสถานการณ์ต่าง ๆ  พร้อมอธิบายวิธีคิดอย่างมีหลักการที่ถูกต้อง

เนื้อหาใน “ถูกต้องทุกการตัดสินใจ” เล่มนี้ ผู้เขียน อ.เซอิจิ ฟุจิตะ เขียนจากส่วนหนึ่งของวิชาที่ที่สอนในวิทยาลัยธุรกิจของมหาวิทยาลัยวาเซดะ ชื่อวิชาว่า “การวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์" หรือเรียกกันทั่วไปว่า “ศาสตร์เกี่ยวกับกำไรขาดทุน” ซึ่งมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักเทคนิคที่ใช้ในการตัดสินใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดกำไรขาดทุน ประกอบด้วยบทต่าง ๆ ได้แก่

·        หลักพื้นฐานของเรื่องกำไรขาดทุน

·        อย่าสนใจเรื่อง การปันส่วนมากเกินไป

·        คำถามและคำตอบเรื่องการคิดกำไรขาดทุนภาคปฏิบัติ

·        ต้นทุนจม และต้นทุนค่าเสียโอกาส

·        ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเสนอ   

 

        ในแต่ละบท จะยกตัวอย่างสถานการณ์ต่าง ๆ ในธุรกิจ เพื่อให้ผู้อ่านได้ลองฝึกตัดสินใจ ก่อนที่จะอธิบายว่าในสถานการณ์ตัวอย่างนั้นมีหลักคิดที่ถูกต้องอย่างไร อย่างเช่น

 •    ความแตกต่างระหว่างการคิดเรื่องกำไรขาดทุนกับการคิดเชิงบัญชี
 •  การเวียนซื้อมา-ขายไปของแร่ที่มีธาตุโลหะหายากก่อให้เกิดกำไรหรือไม่
 •   การปันส่วนที่ยุติธรรม” ทำได้จริงหรือ

 photo p1410-2_zpsiuggwpos.jpg

    ·    ความสัมพันธ์แบบ วิน-วิน (win-win)” นั้นมีจริงหรือ

 •    ความสัมพันธ์ระหว่าง อุปสงค์ อุปทาน และกำไร
 •    ควรรับคำสั่งซื้อพิเศษที่มีต้นทุนสูงขึ้นหรือไม่
 •    กรณีที่มีผู้ต้องการกู้หลายราย และมีเงินให้กู้จำนวนจำกัดจะเป็นอย่างไร
 •   งานที่เอาต์ซอร์สแล้วได้ประโยชน์คืองานอะไร
   

 photo p1410-4_zps5ed4seu6.jpg

 

 

       เมื่อได้ฝึกตัดสินใจตามแนวคิดเรื่องกำไรขาดทุนใน “ถูกต้องทุกการตัดสินใจ” แล้ว คุณก็จะไม่ต้องตัดสินใจลอย ๆ โดยใช้สัญชาตญาณอีกต่อไป 

 

  ทดลองอ่าน      

 

 

ถูกต้อง ทุกการตัดสินใจ

ผู้แต่ง : Seiichi Fujita
ผู้แปล : รศ. ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
ISBN : 978-974-443-600-9
จำนวนหน้า : 248 หน้า
ราคา : 195 บาท
 


แนะนำให้เพื่อน: