เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน : เรียนรู้พื้นฐานสำคัญของวิชาเคมีแบบไม่ต้องท่องจำ

2020-05-26 14:41:04

  

  มาเรียนเคมีแบบเข้าใจพื้นฐาน ท่องจำให้น้อยลงกันดีกว่า !

 

ถ้าเรียนวิชาเคมี ม.ปลาย แบบเพียงแค่ให้พอสอบผ่าน ไม่ได้สร้างความเข้าใจเรื่องพื้นฐาน จะมีปัญหาเมื่อศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น  น้อง ๆ ที่กำลังมีปัญหาในการเรียนวิชาเคมี อย่าเพิ่งท้อแท้ ขอให้ลองทบทวนตั้งแต่พื้นฐานด้วยหนังสือ “เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน” เล่มนี้...  

มาเรียนรู้เคมีตั้งแต่พื้นฐานผ่านการ์ตูนด้วยหนังสือเรื่อง “เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูนความรู้พื้นฐานทางเคมีฉบับเข้าใจง่าย อธิบายสั้น ๆ ด้วยภาพประกอบมากมาย  แต่ได้ใจความสำคัญ ใช้เวลาอ่านไม่นาน แต่ได้เห็นภาพรวมของวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษา 

เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน เหมาะสำหรับน้อง ๆ ม.ต้นที่อยากเตรียมพร้อมก่อนขึ้น ม.ปลาย หรือน้อง ๆ ที่กำลังเรียนวิชาเคมีชั้น ม.ปลาย แล้วมีปัญหาในการเรียนวิชาเคมีจนต้องท่องจำเพื่อสอบให้ผ่าน นอกจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่อยากทบทวนเพื่อสอนน้อง ๆ ก็อ่านได้

หนังสือ “เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน  เขียนโดยคณะผู้เขียนซึ่งมีประสบการณ์สอนและเขียนหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จึงเน้นการอธิบายความรู้พื้นฐานทางเคมีให้เข้าใจง่าย โดยนำเสนอเนื้อหาแต่ละเรื่องเป็นหัวข้อสั้น ๆ พร้อมภาพประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านได้ค่อย ๆ ทำความเข้าใจทีละประเด็น ใช้เวลาอ่านไม่มากแต่ได้ใจความสำคัญของวิชาเคมี 

รวมทั้งมีการ์ตูนช่องสีสันสดใสให้ผู้อ่านได้พักสายตาและค่อย ๆ เรียนรู้วิชาเคมีอย่างสนุกสนานไปพร้อมกับตัวละคร

 

เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน

 

เนื้อหาใน “เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน” ประกอบด้วยเนื้อหาพื้นฐานที่สำคัญ 6 เรื่องดังนี้

1. สสาร อธิบายเรื่องโครงสร้าง คุณสมบัติของสสารต่าง ๆ เช่น ความหนาแน่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว สถานะทั้งสาม ความเป็นกรดและด่าง

2. ธาตุ อธิบายเรื่องธาตุและความหมายของตารางธาตุ หมู่กับคาบ โครงสร้างภายในอะตอม และคุณสมบัติของธาตุแต่ละหมู่

3. พันธะเคมี อธิบายเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับพันธะเคมีและลักษณะของพันธะแต่ละชนิด

4. โมล อธิบายเรื่องความหมายของโมล ซึ่งเป็นหน่วยปริมาณสารที่สำคัญ และความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับหน่วยอื่น ๆ

5. สารประกอบอินทรีย์ อธิบายเรื่องลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ

6. พอลิเมอร์ อธิบายเรื่องลักษณะและคุณสมบัติของพอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์

นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดสั้น ๆ ท้ายแต่ละบทเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกทำเพื่อสร้างความเข้าใจด้วย แล้วต่อไปนี้วิชาเคมีก็จะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับน้อง ๆ อีกต่อไป    

 

เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน

สถานะทั้งสามของสสาร

 

เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน

หมู่และคาบในตารางธาตุบอกคุณสมบัติของธาตุได้

 

เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน

เมื่อออกซิเจน 1 อะตอมใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน (สร้างพันธะโคเวเลนต์) กับไฮโดรเจน 2 อะตอมแล้ว

ทุกอะตอมก็ล้วนมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่มีเสถียรภาพสูง

 

เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน

โมล (mol) เป็นหน่วยแสดงจำนวนอนุภาค

1 โมล มีจำนวนมากมายมหาศาลถึง 6.02 × 1023 

 

เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน

สารประกอบอินทรีย์คือสารประกอบที่มีอะตอมคาร์บอน

 

เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน

พอลิเมอร์คือสารประกอบที่มีโมเลกุลต่อกันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่

 


 ทดลองอ่าน  

 

 

 

 

เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน

ผู้แต่ง : Takeo Samaki, Mitsuhiro Terada และ Yoichi Yamada
ผู้แปล : รศ. ดร.ศักดา ดาดวง
ISBN : 978-974-443-647-4
จำนวนหน้า : 280 หน้า
ราคา : 275 บาท

สั่งซื้อได้ที่ tpabook.com/product/เคมีพื้นฐาน-ฉบับการ์ตูน

 

 

 


แนะนำให้เพื่อน: