รวมโจทย์ปราบเซียนคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) : โจทย์ระดับปราบเซียนจาก

2020-05-26 14:16:13

 

  

“อยากเปลี่ยนอนาคตประเทศไทย...ต้องทำให้เด็กไทยชอบคณิตศาสตร์”

 

นี่คือปณิธานและความมุ่งมั่นตลอดระยะเวลานับสิบปีของผู้เขียน ดร.อิทธิ ฤทธาภรณ์ ผู้ที่อยากเห็นคนไทยมีบทบาทสำคัญระดับโลก สามารถสร้างชาติผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะได้ไม่ต้องพึ่งพิงแต่เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว

ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องทำและผู้เขียนก็พยายามทำมาตลอดคือการปลูกฝังให้เยาวชนไทย “รักและเก่งคณิตศาสตร์” เพราะคณิตศาสตร์คือพื้นฐานสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการวิจัยและพัฒนา การสร้างสรรค์เทคโนโลยีไม่ว่าในแง่มุมไหนล้วนต้องใช้คณิตศาสตร์นำทางทั้งสิ้น
 
 
ผู้เขียนเชื่อมั่นว่าคนไทยมีศักยภาพมากพอแต่ยังขาดการส่งเสริม-ฝึกฝนทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ จึงให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะตั้งแต่ระดับประถมศึกษา โดยการนำโจทย์ดี ๆ จาก “ข้อสอบเข้าชั้นมัธยมต้นของโรงเรียนชื่อดังในประเทศญี่ปุ่น” มาเผยแพร่ให้เด็กไทย (หรือแม้แต่ผู้ใหญ่เองก็ตาม) ได้ลองท้าทายความสามารถดู ได้ลองฝึกคิด ฝึกแก้โจทย์สนุก ๆ กัน
 
 
และนี่คือที่มาของหนังสือ “รวมโจทย์ปราบเซียนคณิตศาสตร์” ซึ่งพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2546 และได้รับการพิมพ์ซ้ำถึง 15 ครั้ง ผ่านมาเกือบ 13 ปี สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. ก็ยังเห็นว่า “คุณค่าของคณิตศาสตร์ที่อัดแน่นในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ลดน้อยลงตามเวลา” จึงนำมาปรับปรุงใหม่โดยการจัดหมวดหมู่เรียงตามประเภทของโจทย์ จัดรูปเล่มใหม่ให้อ่านง่าย กระชับมากขึ้น และเพิ่มโจทย์ข้อใหม่เข้ามาอีกกว่า 30 ข้อ
 
 
โจทย์ทั้งหมด 166 ข้อในเล่มล้วนผ่านการคัดเลือกมาแล้วว่ามีความน่าสนใจ บางข้ออาจจะให้ความสนุกคือไม่ยากและไม่ง่ายเกินไปแต่สร้างความรู้สึกท้าทายได้ดี บางข้อเป็นการฝึกทักษะด้านใดด้านหนึ่ง เช่น การคิดอย่างเป็นลำดับ (ตรรกะ), การแก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการและตัวเลข, การแก้โจทย์เรขาคณิต และการมองรูปทรง 3 มิติ 
 
แต่แน่นอน ได้ชื่อว่าเป็น “สุดยอดโจทย์ระดับปราบเซียน” โจทย์ส่วนใหญ่จึงต้องใช้ความรู้ทักษะหลายด้านมาประกอบกัน  
 
 
ผู้เขียนเองมีประสบการณ์การทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น สร้างผลงานชิ้นสำคัญมามาก ก็ยังเชื่อว่า “คณิตศาสตร์ระดับประถมคือพื้นฐานที่ดีของการสร้างบุคลากรระดับมันสมองในอนาคต”
หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่ทำงานแล้ว หากรู้สึกเบื่อหรือรู้สึกว่าแก้ปัญหาในการทำงานไม่ได้ การลองกลับมาฝึกสมองด้วยโจทย์เลขของเด็กประถมจะช่วยสร้างความตื่นเต้น ท้าทาย และอาจจะช่วยให้คิดงานออกก็ได้
 
...เพราะทักษะการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ เป็นเรื่องเดียวกับทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 

 ทดลองอ่าน

 

รวมโจทย์ปราบเซียนคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ดร.อิทธิ ฤทธาภรณ์ และ โญโกะ คาโน ฤทธาภรณ์
ISBN : 978-974-443-669-6
จำนวนหน้า : 256 หน้า
ราคา : 165 บาท
 


แนะนำให้เพื่อน: