การออกแบบเครื่องจักรกล : อธิบายพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลด้วยภาพประกอบตลอดทั้งเล่ม

2020-05-26 14:08:05

 

       แม้ปัจจุบันจะเป็นยุคดิจิทัล ที่สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์เชิงวิศวกรรมซึ่งอยู่ในกระแสความสนใจจะเป็นเรื่องของ AI ไม่ก็บรรดาโปรแกรมหรือระบบอัจฉริยะต่าง ๆ 

         แต่งานด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่เป็นการออกแบบและการผลิตขั้นพื้นฐาน ก็ยังมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศมาทุกยุคทุกสมัย

 

ลองนึกภาพตั้งแต่เราก้าวเท้าออกจากบ้านไปทำกิจกรรมต่าง ๆ มีตอนไหนบ้างที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางกล

จะว่าไปตั้งแต่อยู่ในบ้านที่พักอาศัย การก่อสร้างอาคารล้วนต้องใช้เครื่องจักรทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ยานพาหนะในการเดินทางก็ประกอบด้วยเครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ แม้แต่จักรยานก็มีชิ้นส่วนทางกลเป็นส่วนประกอบ

ชิ้นส่วนเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่หลากหลายด้าน เช่น เพิ่มความแข็งแรง ใช้สำหรับผ่อนแรง ทำให้เกิดการหมุนหรือการเคลื่อนที่ตามที่ผู้ออกแบบต้องการ

นอกจากประโยชน์ใช้สอยซึ่งเป็นหน้าที่หลักแล้ว เรื่องความสวยงามและความสะดวกในการซ่อมบำรุงก็เป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบด้วยเช่นกัน

 

จึงขอแนะนำ การออกแบบเครื่องจักรกล หนังสือเล่มบางที่จะฉายให้เห็นภาพกว้างของพื้นฐานการออกแบบเครื่องจักรกลในหลายแง่มุมที่ผู้เริ่มต้นศึกษาควรรู้

อธิบายหลักการออกแบบชิ้นส่วนทางกลที่สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูงสุด ในราคาต้นทุนต่ำที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่

  • แนวคิดในการออกแบบ
  • ทฤษฎีและหลักการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนแต่ละชนิด ได้แก่ ภาระแรง ความเค้น ความเครียด ความเค้นที่ยอมรับได้ และค่าความปลอดภัย

      เพื่อคำนวณหาขนาดที่เหมาะสมในการออกแบบ หรือเลือกใช้ชิ้นส่วนให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง

 

ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่กล่าวถึงใน การออกแบบเครื่องจักรกล” เป็นชิ้นส่วนอย่างง่าย และเป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์ทางกลแทบทุกชนิด เช่น สกรู โบลต์ เพลา ลิ่ม ตลับลูกปืน เฟือง สายพาน เป็นต้น

 

 

ตัวอย่างเนื้อหาหัวข้อ "ตัวยึดที่เป็นเกลียว"

 ตัวอย่างเนื้อหาหัวข้อ "ตัวยึดที่เป็นเกลียว"

ตัวอย่างเนื้อหาหัวข้อ "ตัวยึดที่เป็นเกลียว"

 

เนื้อหาในเล่มจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาด้านเครื่องกล ทั้งระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี รวมถึงช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ที่ต้องการทบทวนความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการออกแบบ


      เนื้อหาอ่านง่าย
สามารถศึกษาทำความเข้าใจด้วยตนเอง แต่ละหัวข้อสั้นกระชับ จบภายใน 2-3 หน้า เน้นอธิบายโดยใช้ภาพประกอบจำนวนมาก มีตัวอย่างการใช้งานและโจทย์การคำนวณซึ่งแสดงวิธีหาคำตอบชัดเจน และท้ายบทมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยอย่างละเอียดครบถ้วน 
  

 

ทดลองอ่าน

การออกแบบเครื่องจักรกล 

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : Shigeru Ikeda, Yuuji Nakanishi
ผู้แปล : ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ
ISBN : 9789744437488
จำนวนหน้า : 264 หน้า
ราคา : 260 บาท

สั่งซื้อได้ที่ tpabook.com/product/การออกแบบเครื่องจักรกล


แนะนำให้เพื่อน: